βιογραφικό

Χρήστος Ν. Μπακογιάννης

Μπακογιαννης Χρήστος Αγγειοχειρουργός

Χρήστος Ν. Μπακογιάννης

Αγγειοχειρουργός
Μπακογιαννης Χρήστος Αγγειοχειρουργός

Ο Χρήστος Μπακογιάννης γεννήθηκε το 1970 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1994. Ειδικεύτηκε στην Αγγειοχειρουργική στην Α΄Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή.   Μετεκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου του Dusseldorf καθώς και σε άλλα εξειδικευμένα κέντρα της Γερμανίας στην Ενδαγγειακή Χειρουργική και στη χειρουργική των ανευρυσμάτων της κοιλιακής και θωρακικής αορτής, στη χειρουργική των καρωτίδων, στη χειρουργική νόσων του φλεβικού συστήματος όπως η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων και η φλεβική θρόμβωση, στην εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του διαβητικού ποδιού, καθώς και σε άλλους κλάδους της Αγγειοχειρουργικής.Σήμερα μετά από πολύχρονη κλινική και ακαδημαϊκή εμπειρία υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του  Πανεπιστημίου Αθηνών που εδράζεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Μπακογιαννης Χρήστος Αγγειοχειρουργός1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

1982-1988 2o Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής
1988-1994 Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
1994 Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
1994-1995 Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου στο ΚΥ Μήλου
1996-1997 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
1997 Ειδικευόμενος στη Γενική χειρουργική, στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Λαϊκού Νοσοκομείου
1998- 2000 Ειδικευόμενος στη Γενική χειρουργική στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
2000-2001 Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής
2001-2005 Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
2005 Τίτλος Ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική
2006 Διδακτορική Διατριβή (Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)

2006 Άδειες Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας
2006-2007 Μετεκπαίδευση στην Αγγειακή Χειρουργική στην Πανεπιστημιακή
Αγγειοχειρουργική Κλινική του Heinrich Heine University of Dusseldorf – Germany
2006-2007 Μετεκπαίδευση στην Ενδαγγειακή Χειρουργική και ειδικότερα σε νέες Υβριδικές τεχνικές για τη θεραπεία ανευρυσμάτων της κοιλιακής και θωρακοκοιλιακής αορτής στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Κολονίας (Γερμανία)
2006-2007 Μετεκπαίδευση στην Ενδοσκοπική Αγγειακή Χειρουργική και στη
ν
Ενδαγγειακή Χειρουργική στο τμήμα Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Augusta Hospital, Dusseldorf, Germany
2007-2008 Επικουρικό μέλος ΔΕΠ στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική
2009-2013 Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
2013-2017 Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
2018-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ


2. Διδακτικό έργο

Διδακτικά βιβλία : συμμετοχή με κεφάλαια στη συγγραφή 12 βιβλίων-
συγγραμμάτων
Διδασκαλία στους φοιτητές του 4ου και 6ου έτους της Ιατρικής σχολής που ασκούν την προπτυχιακή τους εκπαίδευση στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ
Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών του
Αγγειοχειρουργικού τμήματος της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδασκαλία σε ειδικευόμενους της Αγγειοχειρουργικής σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα
Συνεχής δια βίου εκπαίδευση: παρακολούθηση 37 Διεθνών και 81 Ελληνικών συνεδρίων και σεμιναρίων
Διαλέξεις σε 30 Ελληνικά και 1 Διεθνές συνέδριο


3. Κλινικό -Εργαστηριακό Έργο

Το κλινικό μου έργο συνδέεται αποκλειστικά με την θητεία μου από το 1994
μέχρι σήμερα σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Μετά την ειδίκευση μου στην Ελλάδα και τη μετεκπαίδευση μου στην Γερμανία σε
εξειδικευμένους τομείς της αγγειακής χειρουργικής όπως η Ενδοσκοπική
Αγγειοχειρουργική, η Ενδαγγειακή Χειρουργική και η Χειρουργική θωρακοκοιλιακών Ανευρυσμάτων και σπλαχνικών αγγείων, υπηρέτησα ως Επικουρικό μέλος ΔΕΠ στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια υπηρέτησα στη βαθμίδα του Λέκτορα, κατόπιν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ στη συνέχεια στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην οποία υπηρετώ μέχρι σήμερα στην Α΄Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
Από τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησα τα τελευταία 19 έτη ασχολήθηκα με όλο το φάσμα των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων έχοντας συμμετέχει σε πάνω από 2000 επεμβάσεις ποικίλης βαρύτητας που αφορούν στην Αγγειακή και στην Ενδαγγειακή χειρουργική συμμετέχοντας ενεργά τόσο στο τακτικό πρόγραμμα χειρουργείων της κλινικής την οποία υπηρετώ, όσο και αδιαλλείπτως στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου. (Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα, επαναιματώσεις σπλαχνικών
αγγείων με ορθόδρομες παρακάμψεις με συνθετικά κ φλεβικά μοσχεύματα, περιφερικές παρακάμψεις, υβριδικές τεχνικές, χειρουργική εκτεταμένων οπισθοπεριτοναικών όγκων με αγγειακή συμμετοχή, όλο το φάσμα της αορτικής χειρουργικής σε τακτική κ επείγουσα βάση, εξειδικευμένες ενδαγγειακές τεχνικές σε όλο το φάσμα εφαρμογής τους (Ανευρύσματα, καρωτιδική νόσος περιφερικά αγγεία)
Φλεβική χειρουργική με κλασσικές κ ενδαγγειακές χειρουργικές, κ.α.)


4. Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις

ΚΥ Μήλου 1994-1996 Εκπλήρωση υπηρεσίας Υπαίθρου
ΠΓΝΑ Λαϊκό 1997-2000 Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική (Α΄
Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών)
ΠΓΝΑ Λαϊκό 2001-2005 Ειδικευόμενος στην Αγγειοχειρουργική (Α΄
Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών)
01-01-2006-31-12-2006 Εξειδίκευση σε Νοσοκομεία της Γερμανίας.
ΠΓΝΑ Λαϊκό Από 01-01-07 έως 31-08-07 και από 01-10-07 έως 31-08-08
υπηρέτησα ως Αγγειοχειρουργός-επικουρικό μέλος ΔΕΠ (ν. 407/80) στην
Αγγειοχειρουργική Μονάδα της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής
ΕΚΠΑ
12-05-09 έως 16-05-2013 ως Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ
16-05-2013 έως 2018 Επίκουρος καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Α΄Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ2018-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

5. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο

Οργάνωση συνεδρίων
Συμμετείχα στην οργανωτική επιτροπή 26 συνεδρίων-σεμιναρίων
Έχω λάβει μία υποτροφία της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας και 2
βραβεία επιστημονικών εργασιών
Συμμετείχα ως ομιλητής σε 30 Ελληνικά και 1 Διεθνές Συνέδριο
Είμαι μέλος 3 Ελληνικών και 2 διεθνών επιστημονικών εταιρειών6. Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο (Συνοπτικά)

Το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας και εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του ΕΚΠΑ και την συμμετοχή μου σε άλλα ερευνητικά πρωτόκολλα εν εξελίξει.
Έχω συμμετάσχει ως συγγραφέας σε 18 κεφάλαια 12 βιβλίων και είχα την επιμέλεια έκδοσης του τόμου πεπραγμένων της Α΄ Χειρουργικής ΕΚΠΑ 1999-2008
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 76
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 1
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 56
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ: 36
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ : 13ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
 
-Εξειδίκευση
 
1997 Έναρξη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στα πλαίσια απόκτησης ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής.
1997-1998  Εκπαίδευση στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, στις αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών και στη Γενική χειρουργική, στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Λαϊκού Νοσοκομείου υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Αλκιβιάδη Κωστάκη.
1998- 2000  Συνέχιση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Ηλία Μπαστούνη.
2000-2001  Συμμετοχή στην κλινική και επιστημονική δραστηριότητα του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ως άμισθος Ιατρός.
2001-2005  Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Ηλία Μπαστούνη.
 
-Τίτλος Ειδίκευσης  Αγγειοχειρουργική                               
 
-Άδειες Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας: (20-01-2006, Νομαρχία Αθηνών-           τομέας Νότιας Αθήνας, Αρ. Πρωτ. 9401)
-Διδακτορική Διατριβή   “Συσχέτιση των επιπέδων Ομοκυστείνης του πλάσματος με τον βαθμό επαναστένωσης της έσω καρωτίδας μετά από ενδαρτηρεκτομή και τοποθέτηση φλεβικού εμβαλώματος” Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα, 01-03-06, αρ. πρ. 618
 
 
-Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:
 
 01/01/2006- 31/05/2006 Μετεκπαίδευση στην Αγγειακή Χειρουργική στην Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική του Heinrich Heine University of Dusseldorf – Germany υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή  W. Sandmann.
Μετεκπαίδευση στην Ενδαγγειακή Χειρουργική και ειδικότερα στις Υβριδικές τεχνικές για τη θεραπεία ανευρυσμάτων της κοιλιακής και θωρακοκοιλιακής αορτής στην Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική του University of Koln – Germany, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Jan Brunkwall.
01-06-2006 έως 31-12-06 Μετεκπαίδευση στην Ενδοσκοπική Αγγειακή Χειρουργική και στην Ενδαγγειακή Χειρουργική στο τμήμα Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Augusta Hospital, Dusseldorf, Germany υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Ralf Kolvenbach ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον τομέα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής και της αποκατάστασης του αορτολαγόνιου άξονα.  Κατά το διάστημα αυτό απέκτησα κλινική εμπειρία σε εξειδικευμένες επεμβάσεις λαπαροσκοπικής Αγγειακής Χειρουργικής  και εξειδικευμένης Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Ειδικότερα σε πρωτοποριακές επεμβάσεις λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και λαπαροσκοπικών  αορτομηριαίων παρακάμψεων καθώς και σε τεχνικές βιντεοσκοπικά υποβοηθούμενων επεμβάσεων στην κοιλιακή και θωρακική αορτή. Επιπλέον σε λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες υβριδικές  επεμβάσεις για την ενδαγγειακή  αποκατάσταση ανευρυσμάτων.
 
-Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
             
 
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Προπτυχιακή εκπαίδευση
 
·         Διδακτικά βιβλία  [5 συγγράμματα – 11 κεφάλαια]
 
1. «Κακώσεις του Θώρακα» Π. ΜΙΧΑΗΛ. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2002.     Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των κακώσεων της θωρακικής αορτής και των κλάδων της     ( Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης).
 
2.« Χειρουργική» 3Ο  τομο σύγγραμμα των μελών ΔΕΠ της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδότης Η. Μπαστούνης. (Εκδόσεις Λίτσας)
·         Οξεία ισχαιμία άκρων, Κεφ.15.1.2, σελ 1564-1585
·         Το Διαβητικό πόδι, Κεφ.15.1.3, σελ 1586-1591
·         Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια των κλάδων του αορτικού τόξου, Κεφ. 15.1.8, σελ. 1628-1633
·         Λαπαροσκοπική Αγγειοχειρουργική, Κεφ. 15.1.11.2, σελ.1715-1720
·         Υβριδικές Τεχνικές, Κεφ. 15.1.11.3, σελ. 1721-1725
·         Όγκοι καρωτιδικού σωματίου, Κεφ.15.1.12.1, σελ. 1726-1730


 1. «Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική» John L. Cameron (μετάφραση) - Eπιμέλεια Ε. Παπαλάμπρος.  Αγγειακό σύστημα σελ. 1195. Εκδόσεις Πασχαλίδης
 
 1. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» Από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα. Συντονισμός έκδοσης Π. Παπαλάμπρος- Εκδόσεις Πασχαλίδης 2012. Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια. Κεφ. 48. Σελ. 811-828
 
 1. Συγγραφή 2 κεφαλαίων στο μονότομο σύγγραμμα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», ΔΕΠ Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 2014
 
Οξεία ισχαιμία άκρων 15.1.2
Το διαβητικό πόδι 15.1.3
 
 • Πανεπιστημιακά και μη μαθήματα
 
·         Διδασκαλία  θεμάτων Αγγειοχειρουργικής κ Χειρουργικής Παθολογίας  στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, του 7ου και 8ου εξαμήνου
·         Διδασκαλία θεωρητική και πρακτική στους τελειόφοιτους φοιτητές Ιατρικής που ασκούνται στην Α΄Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ 
·         Διδασκαλιία σε φοιτητές όλων των ετών της ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ σε διημερίδες που οργανώθηκαν στην Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ με σκοπό την εκπαίδευση στο αγγειακό τραυμα και τη συρραφή τραυμάτων
·         Διδασκαλία στο κατ΄επιλογήν  υποχρεωτικό μάθημα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με τίτλο «Αγγειοχειρουργική» από το 2007-2016
·         Διδασκαλία στα μαθήματα Αγγειοχειρουργικής σε Ειδικευόμενους της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας με τίτλο ¨Το βήμα του Ειδικευόμενου¨.
·         Διδασκαλία κ οργάνωση μαθημάτων στους ειδικευόμενους Αγγειοχειρουργικής που υπηρετούν στη Α΄Χειρουργική ΕΚΠΑ ως υπεύθυνος εκπαίδευσης ειδικευομένων, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄Χειρουργικής ΕΚΠΑ
 
·         Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα:
 
1.      Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών  «Αγγειοχειρουργική-Ενδαγγειακές Τεχνικές» επί 7 συνεχή έτη με υπεύθυνο τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπη και στη συνέχεια τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Γ. Γερουλάκο
2.      Συμμετοχή σαν εκπαιδευτής [simulation – μαθήματα] στην ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής στο διακρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science στην Αγγειοχειρουργική «ενδαγγειακές τεχνικές» Πανεπιστήμιο Αθηνών –   University Milano Biccoca 2009-2010 και 2010-2011  
3.      Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ με ομιλίες  και οργάνωση μαθημάτων για τους ειδικευόμενους Αγγειοχειρουργούς
4.      Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ  Δ/της  Kαθηγητής Γ. Ζωγράφος
5.      Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄Χειρουργικής με ομιλίες-διαλέξεις
6.      Συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και  Ενδαγγειακής Χειρουργικής
7.      Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Π. Τσιγκρής
8.      Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο « Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία» κατα το ακαδιμαïκό έτος 2016-2017
 


 • Συνεχής δια βίου εκπαίδευση:
 
Διδακτορικές Διατριβές (14)
 
1.      Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής του υποψηφίου          Διδάκτορα Δ Π Μώρη με θέμα «Συμβολή στη μελέτη του ρυθμού αύξησης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και βιοδεικτών σε πειραματικό μοντέλο»  (ολοκληρώθηκε, βαθμός άριστα)
2.      Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Μαρίνας Καφέζας με θέμα « Συμβολή στη μελέτη βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τον ρυθμό αύξησης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής"
3.      Επιβλέπον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος        Θεοφανώς Ορφανέλλης με θέμα «προγνωστική αξία και ρόλος ανοσολογικών και αγγειγενετικών παραγόντων του κυτταρικού μηχανισμού της αυτοφαγίας στον καρκίνο του μαστού». Σε εξέλιξη 2η πρόοδος (Γ. Ζωγράφος, Χ. Μπακογιάννης, Γ. Θεοδωρόπουλος)
4.      Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής του υποψηφίου             Διδάκτορα Νικολάου Πατέλη   με θέμα « Μελέτη της μεταβολής της συγκέντρωσης των βιοδεικτών σε συνάρτηση με το ρυθμό αύξησης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε πειραματικό μοντέλο». Σε εξέλιξη 3η πρόοδος
5.      Επιβλέπον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Αναστάσιου Μασκανάκη με θέμα « Ο ρόλος της απολιποπρωτεïνης J στην επαναστένωση των αγγείων μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή και επεμβάσεις αποκατάστασης της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Σε εξέλιξη 2η πρόδος (Χ. Μπακογιάννης, Σ. Γεωργόπουλος, Θ. Λιακάκος)
6.      Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής του υποψηφίου         Διδάκτορα Δώδου Ηλία με θέμα « Συσχέτιση των επιπέδων Γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με ιστολογικούς και υπερηχογραφικούς χαρακτήρες της καρωτιδικής πλάκας σε αγγειακούς ασθενείς» Σε εξέλιξη 1η πρόοδος
7.      Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Γεώργιου Βελούδη. (ολοκλήρωση, Βαθμός Άριστα)
8.      Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Κωνσταντίνου Οικονομόπουλου. (ολοκλήρωση, Βαθμός Άριστα)
9.      Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής του υποψηφίου         Διδάκτορα Παναγίτσα Χριστόφορου με θέμα « κριτήρια για διασφάλιση εφαρμογής ανάστροφης ενδαρτηρεκτομής της καρωτίδος.
10.  Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Σωτήριου Μακρή.
11.   Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Χρήστου Λιούπη.
12.  Μέλος 7μελούς επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Παναγιώτας Μανωλάκου.
13.  Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Λάμπρου Λιάση
14.  Μέλος 7μελούς επιτροπής του υποψήφιου Δημητρίου-Παρασκευά Μώρη. (ολοκλήρωση, Βαθμός Άριστα)
 
 
 
Διδακτικά βιβλία μεταπτυχιακού επιπέδου [9]
 
1.      «Αγγειακό τραύμα» Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης, Η. Μπαστούνης. Η ολοκληρωμένη διαχείρηση τραυμάτων σε μαζικές απώλειες υγείας και καταστροφές. Κ. Μπαχτής, Ε. Πικουλής (εκδότες), ΚΕΚ ΚΑΤ, 2005
2.      «Επείγοντα αγγειοχειρουργικά προβλήματα» Χ. Μπακογιάννης,  Σ. Γεωργόπουλος, , Η. Μπαστούνης  Συνοπτικός Οδηγός Επείγουσας Ιατρικής, Εμμ. Παυλάκης, Εμμ Πικουλής [εκδότες], ΚΕΚ Νοσοκομείου Λαϊκό, 2005
3.      «Οι Αγγειοχειρουργοί στον 21ο αιώνα. Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της εκπαίδευσης στην Αγγειοχειρουργική;» Η. Μπαστούνης, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης. « Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική» Δημήτρης-Σόλων Γ. Γεωργόπουλος- Δημήτρης- Ρίτος Ν. Σταράμος (Επιμέλεια έκδοσης) Αθήνα 2006
4.      Κακώσεις του Θώρακα  Π. ΜΙΧΑΗΛ.  Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2002. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των κακώσεων της θωρακικής αορτής και των κλάδων της (Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης).
5.      « Χειρουργική» σύγγραμμα των μελών ΔΕΠ ( της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδότης Η. Μπαστούνης. (Εκδόσεις Λίτσας) Οξεία ισχαιμία άκρων, Κεφ.15.1.2, σελ 1564-1585
·         Το Διαβητικό πόδι, Κεφ.15.1.3, σελ 1586-1591
·         Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια των κλάδων του αορτικού τόξου, Κεφ. 15.1.8, σελ. 1628-1633
·         Λαπαροσκοπική Αγγειοχειρουργική, Κεφ. 15.1.11.2, σελ.1715-1720
·         Υβριδικές Τεχνικές, Κεφ. 15.1.11.3, σελ. 1721-1725
·         Όγκοι καρωτιδικού σωματίου, Κεφ.15.1.12.1, σελ. 1726-1730
6.      «Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική» John L. Cameron (μετάφραση)-επιμέλεια. Ε. Παπαλάμπρος.  Αγγειακό σύστημα σελ. 1195. Εκδόσεις Πασχαλίδης
7.      Επιμέλεια έκδοσης Τόμου  Πεπραγμένων 1999-2008 Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
8.      «Χειρουργική» Από το Διδακτικό κ Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα. Συντονισμός έκδοσης Π. Παπαλάμπρος- Εκδόσεις Πασχαλίδης 2012.  Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια. Κεφ. 48. Σελ. 811-828
9.      «Χειρουργική», ΔΕΠ Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφή 2 κεφαλαίων στο μονότομο σύγγραμμα. ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 2014
 
·         Οξεία ισχαιμία άκρων 15.1.2
·         Το διαβητικό πόδι 15.1.3
 


 • Συμμετοχή σε συνέδρια   Ελληνικά : 82  Διεθνή : 38
 
Α. Ελληνικά Συνέδρια (82)
 
1.    19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 4-8 Μαΐου 1993
2.    23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 13-17 Μαΐου 1997
3.    Κλινικά φροντιστήρια Ακτινογραφίας Θώρακος με 2 βαθμούς συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
4.    Κλινικά φροντιστήρια Οξεοβασικής Ισορροπίας με 2 βαθμούς συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
5.    4ο Συνέδριο Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής. 17-18 Μαΐου 1997
6.    Συμπόσιο ‘Σακχαρώδης διαβήτης-Υπέρταση –Υπερλιπιδαιμία.  24 Ιανουαρίου 1998
7.    5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής 23-25 Ιανουαρίου 1998
8.    6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. 22-24 Ιανουαρίου 1999
9.    7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. 20-23 Ιανουαρίου 2000
10.   Ειδικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Τεχνητής Διατροφής. Πάτρα 11-13 Φεβρουαρίου 2000.
11.   8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. 25-27 Ιανουαρίου 2002.
12.   Αγγειοχειρουργική Ημερίδα ‘’Οι μολύνσεις των συνθετικών υποκαταστάτων των αγγείων και η τακτική αντιμετώπισή τους’’. 12 Δεκεμβρίου 2002.
13.   2η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας. 2 Νοεμβρίου 2002
14.   23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 9-12 Νοεμβρίου 2002
15.   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής του Πεπτικού. 20-23 Νοεμβρίου 2003.
16.   Ημερίδα Αγγειοχειρουργικής ‘Αντιπαραθέσεις στην Ενδαγγειακή Χειρουργική-Επανεπεμβάσεις’  Αθήνα 10 Μαΐου 2003.
17.   Αγγειοχειρουργική Ημερίδα ‘Ενδαγγειακές Επεμβάσεις - Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των αγγειοχειρουργικών τμημάτων’. Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2003.
18.   9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, 23-25 Ιανουαρίου 2004.
19.   Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Αθήνα 10-14 Φεβρουαρίου 2004.
20.   30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 27 Απριλίου-1 Μαίου 2004. Αθήνα.
21.   Βασικές αρχές καρδιολογίας. Ειδικό Σεμινάριο. 1 Μαίου 2004. Αθήνα
22.   3η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας. 23 Οκτωβρίου 2004.
23.   Ημερίδα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. 10-14 Φεβρουαρίου 2004
24.   Αγγειοχειρουργική Ημερίδα ‘Επείγουσα Αγγειοχειρουργική’. 13 Μαρτίου 2004.
25.   Ημερίδα Ακτινοπροστασίας. 23 Φεβρουαρίου 2005. Αθήνα
26.   9ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό συνέδριο. 17-20 Μαρτίου 2005. Ρόδος
27.   31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 17-21 Μαΐου 2005. Αθήνα
28.   3ο Συνέδριο Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής Ενόπλεων Δυνάμεων. 2-3 Ιουνίου 2005. Αθήνα
29.   Αγγειοχειρουργική Συνάντηση με θέμα «εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική». Γενικό Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 20-10-2005
30.   4η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας 5/11/2005
31.   Ημερίδα με θέμα « Ενδαγγειακή αποκατάσταση καρωτίδων, Χειρουργική θωρακικής αορτής»  Αρεταίειο Νοσοκομείο, 06 Δεκεμβρίου 2005
32.   Ημερίδα Αγγειακής και Γενικής Χειρουργικής « Τεχνογνωσία στη Χειρουργική». Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005
33.   Ημερίδα με θέματα ρομποτική χειρουργική, Laser, Ακτινοπροστασία, Τηλειατρική . Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005
34.   25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 23-11-2006
35.   5η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας 18/11/2006. Οίτυλο Λακωνίας
36.   6η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας.Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα 10 Νοεμβρίου 2007
37.   Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 7-11-2009. Οίτυλο Λακωνίας.
38.   Ημερίδα Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας «Νεώτερα δεδομένα στην Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική». 1/12/2007
39.   7η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας. Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα 1 Νοεμβρίου 2008
40.   Σεμινάριο Αγγειοχειρουργικής 4 Νοεμβρίου 2008. ΠΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
41.   11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής-Αγγειολογίας 18-20        Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
42.   Διήμερο Κλινικό Φροντιστήριο προηγμένης Ενδαγγειακής Χειρουργικής. 18-20 Ιανουαρίου 2008. Θεσσαλονίκη
43.   3o Πανελλήνιο Συνέδριο και International Forum 17-19 Απριλίου 2008 Αθήνα
44.   10η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση-Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών12-14/12/2008. Καρπενήσι
45.   Αγγειοχειρουργική ημερίδα 26 Ιουνίου 2009. Αthens Hilton
46.   9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής 21-23 Μαΐου 2009
47.   12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής 21-24 Ιανουαρίου 2010. Αθήνα
48.   4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. 16-16 Απριλίου 2010, Αθήνα
49.   9η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας. Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα 23 Οκτωβρίου 2010
50.   27ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό FORUM 24-     27 Νοεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ
51.   Αγγειοχειρουργική συνάντηση «Καρωτιδική νόσος». 27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα
52.   12η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση-Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών 28-30-01-2011. Καλαμπάκα
53.   13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών 16-18/12/2011 Καρπενήσι
54.   37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 17-21 Μαΐου 2011 Αθήνα
55.   Ημερίδα « Η Θρομβοεμβολική νόσος σήμερα» 15 Οκτωβρίου 2011. Αθήνα
56.   Σεμινάριο στη θρόμβωση και αντιπηκτική αγωγή. 4-5/11/2011. Ιωάννινα
57.   13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής  22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα
58.   Αγγειοχειρουργική Ημερίδα. Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία.
59.   18ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 4-5 Μαΐου 2012 Αθήνα
60.   Εssentials of head and neck Trauma. Αμφιθέατρο βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας. 21 Νοεμβρίου 2012
61.   Αγγειοχειρουργική ημερίδα «Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής». Κωνσταντοπούλειο γενικό Νοσοκομείο. 24 Νοεμβρίου 2012
62.   14η Επιστημονική συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών 25-27 Ιανουαρίου 2013, Καρπενήσι. 
63.   19ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 19-21 Απριλίου 2013, Πάτρα
64.   Βασικές αρχές αντιμετώπισης τραύματος. Επιστημονική εταιρεία φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Ιατρική Σχολή. Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας. 6 Δεκεμβρίου 2013
65.   19ο Πανελλήνιο Συνέδριο εσωτερικής Παθολογίας. 11-14 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα
66.   Ημερίδα Αγγειακής Χειρουργικής. Λαικό Νοσοκομείο. 25 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα
67.   4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας μελέτης παθήσεων Διαβητικού ποδιού. 6-8 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα
68.   14ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. 13-16 Μαρτίου 2014, Αθήνα
69.   20o Επιστημονικό συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. 9-11 Μαίου 2014, Θεσσαλονίκη
70.   29o Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής 12 -15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
71.   21o Επιστημονικό συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος  κ 9ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής 15-17 Μαίου 2015 Αθήνα
72.   14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας 6-8 Μαρτίου 2015, Αθήνα
73.   Αγώνας κατά της θρομβοεμβολής. 19-21 Ιουνίου 2015, Αθήνα
74.   Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος στη μαιευτική και Γυναικολογία. 9 Οκτωβρίου 2015
75.   1o Χειμερινό σχολείο Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας. 30-31 Οκτωβρίου 2015. Αράχωβα
76.   Αγγειακές ημέρες ΑΧΕΠΑ 11-12 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη
77.   Προκλήσεις στη Χειρουργική της Αορτής. 22-23 Ιανουαρίου 2016. Αρεταίειο Νοσοκομείο , Αθήνα
78.   Αγγειακές κακώσεις στην Ορθοπαιδική. 18-19 Μαρτίου 2016, Αθήνα
79.   15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
80.  Παγκόσμια ημέρα Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. « Οχι άλλους ακρωτηριασμούς» Αθήνα 20 Απριλίου 2016
81.   Ημερίδα για την πρόληψη κ Συντηρητική Αγωγή Αγγειακών Παθήσεων, 7 Μαίου 2016, Αθήνα
82.   10o Διεθνές Forum – 22ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 13-15 Μαίου 2016, Πάτρα
83.  Φθινοπωρινές Ημέρες Αγγειακών Παθήσεων. Ίσθμια Κορινθίας 21-22 Οκτωβρίου 2016
84.  Ημερίδα με θέμα “Σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου” 26 Νοεμβρίου 2016
85.   16ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 03-05 Μαρτίου 2017, Αθήνα
 
ΔιεθΝΗ Συνέδρια (38)
 
1.      Eurochap 99 13th Congress. 26-30 May 1999
2.      4th Greek-German Vascular symposium. Athens 18-19 June 1999
3.      XI Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery. 30 May- 02 June 2001, Chios, Greece.
4.      9th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology. May 31-June 4, 2003, Athens, Greece.
5.      XXXIX Congress of the European society for Surgical Research. Athens 12-15 May 2004.
6.      21th World Congress of the international Union of Angiology. Rome 22-26 May 2004.
7.      27th International Congress Charing Cross. Vascular and Endovascular Consensus.  London 9-12 April 2005.
8.      11th Congress of the European Society of General Practice. 3-7 September 2005.
9.      XIX Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery. 16-19 September 2005, Helsinki, Finland.
10.  Vascularen Synoptischen Konferenz “Minimale versus maximale invasive therapie von arteriellen gefaβkrankheiten. 29 April 2006 Düsseldorf Germany.
11.   Διάγνωση του οξέος κοιλιακού πόνου με μοντέρνες διαγνωστικές τεχνικές  (University of Dusseldorf, Germany, 05-04-2006)
12.  Laparoscopic aortic surgery workshop- European society of vascular surgery 23 September 2006 Prague, Czech Republic
13.  Carotid stenting workshop- European society of vascular surgery 23 September 2006 Prague, Czech Republic 2003.
14.  XX Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery 21-24 September 2006 Prague, Czech Republic 2003.
15.  European Institute of Telesurgery, Advanced course in Laparoscopic Aortoiliac Surgery 28-30 September 2006, Strasbourg, France.
16.   European Society for Vascular Surgery 20-23/9/2007. Madrid, Spain
17.  14th International workshop of Endovascular Surgery. 27-27/6/2007
18.  Cardio-Vascular Education ICE 2007 Ioannina, Greece
19.  Laparoscopic Aortic Surgery. How to begin. ICE 2007 Ioannina, Greece
20.  XXIII World Congress of the international Union of Angiology 21-25 June 2008
21.  Popliteal Vascular entrapment forum. 9th Annual meeting. 21st June 2008 Athens, Greece
22.  European Society for Vascular Surgery. 4-7/9/2008, Nice, France
23.  18th EUROCHAP-XIX MLAVS  October 24-27, 2009, Palermo, Italy
24.  27th International surgical Forum 24-27/11/2010 Athens Greece
25.  3rd Panhellenic Congress of Phlebology and 2rd Annual Meeting of the Balkan Venous Forum. 21-22 January 2011
26.  ESVS XXV Annual Meeting.  22-25 September 2011 Athens, Greece
27.  6th international forum of Hellenic medical students and junior doctors 4-5/5/2012 Athens Greece
28.   Leading Innovative Vascular Education 24-27 May 2012. Alexandroupolis, Greece
29.  XXV World Congress of the International Union of Angiology. 1-5/7/2012. Prague. Czech Republic
30.  2nd Educational Seminar in Thrombosis and Anti-thrombotic theapy 9-10.11.12, Ioannina, Greece
31.  ESVS Annual meeting. Budapest 2013
32.  LIVE May 23-25. 2013, Thessaloniki
33.  ESVS Annual Meeting 23-25 September 2014, Stockholm, Sweden
34.  Symposium on Aneyrysm Sealing. May 12-13, London
35.   CHARING CROSS 2015, London
36.  LIVE 2015 May 21-23 2015 Heraklion, Greece
37.  ESVS Annual Meeting 23-25 Septmber 2015
38.  LIVE 2017 May 11-14 2017 Thessaloniki
 
7. ΚΛΙΝΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
 
Το κλινικό μου έργο συνδέεται αποκλειστικά με την θητεία μου σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία  της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Μετά το πέρας της θητείας μου επί 15 μήνες ως αγροτικός ιατρός στο ΚΥ Μήλου, υπηρέτησα ως ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής από τον Απρίλιο του 1997 μέχρι τον Απρίλιο του 1998 στη Μονάδα μεταμόσχευσης νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Αλκιβιάδη Κωστάκη, αποκτώντας κλινική εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις νεφρού, στις τεχνικές αγγειακών προσπελάσεων νεφροπαθών και σε επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής.
Από τον Απρίλιο του 1998 έως τον Απρίλιο του 2000 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Ηλία Μπαστούνη.
Από τον Απρίλιο του 2000 έως τον Νοέμβριο του 2001 υπηρέτησα ως άμισθος Ιατρός στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα  της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής αποκτώντας κλινική εμπειρία σε πλήθος εξειδικευμένων επεμβάσεων στην Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική
Από τον Νοέμβριο του 2001 έως τον Νοέμβριο του 2005 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Ηλία Μπαστούνη συμμετέχοντας σε εκατοντάδες επεμβάσεις ποικίλης βαρύτητας που αφορούν στην αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική.
Από 01/01/2006 μέχρι 31/05/2006 μετεκπαιδεύτηκα στην Αγγειακή Χειρουργική στην Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική του Heinrich Heine University of Dusseldorf – Germany υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή W. Sandmann. Ειδικότερα κατά το παραπάνω διάστημα συμμετείχα σε πάνω από 250 επεμβάσεις σε θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα, επαναιμάτωση σπλαχνικών αγγείων, ανευρύσματα σπλαχνικών αγγείων, επεμβάσεις του αορτολαγόνιου άξονα, μεταμοσχεύσεις νεφρού, επανεπεμβάσεις μετά από μεταμόσχευση νεφρού, λήψη εν τω βάθει φλεβικών μοσχευμάτων και χρήση αυτών σε πολύπλοκες αγγειακές επαναιματώσεις, επεμβάσεις ανακατασκευής μεγάλων φλεβικών στελεχών και κάτω κοίλης φλέβας, επανεπεμβάσεις μετά από επιπλοκές της ενδαγγειακής Χειρουργικής καθώς και σε ποικίλες επεμβάσεις επαναιμάτωσης για νόσο Takayashu.
Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο διάστημα μετεκπαιδεύτηκα στην Ενδαγγειακή Χειρουργική στην Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Jan Brunkwall. Κατά το διάστημα αυτό απέκτησα πρόσθετη κλινική εμπειρία  σε όλο το φάσμα της  Ενδαγγειακής Χειρουργικής και ειδικότερα σε σύγχρονες και πολύπλοκες Υβριδικές τεχνικές, εφαρμοζόμενες για τη ενδαγγειακή θεραπεία ανευρυσμάτων της κοιλιακής και θωρακοκοιλιακής αορτής.
 Από 01/06/2006 μέχρι 31-12-2006 μετεκπαιδεύτηκα στην Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική καθώς και στην ενδοσκοπική Χειρουργική στο τμήμα Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Augusta Hospital, Dusseldorf, Germany υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Ralf Kolvenbach ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον τομέα της ενδοσκοπικής αποκατάστασης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής  της αποκατάστασης του αορτολαγόνιου άξονα και της εφαρμογής υβριδικών τεχνικών στην Αγγειοχειρουργική.  Κατά το διάστημα αυτό απέκτησα κλινική εμπειρία σε εξειδικευμένες επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής Αγγειακής Χειρουργικής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Ειδικότερα, συμμετείχα σε πρωτοποριακές επεμβάσεις λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και λαπαροσκοπικών  αορτομηριαίων παρακάμψεων καθώς και σε τεχνικές βιντεοσκοπικά υποβοηθούμενων επεμβάσεων στην κοιλιακή και θωρακική αορτή. Επιπλέον, σε λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες υβριδικές επεμβάσεις για την ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων. Επίσης, απέκτησα κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα της ενδαγγειακής και κλασσικής Αγγειακής Χειρουργικής.
Από 01-01-07 εως 31-08-07 και από 01-10-07 έως 31-08-08 υπηρέτησα ως Αγγειοχειρουργός-επικουρικό μέλος ΔΕΠ (ν. 407/80) (απόφαση Φ.122.5/22/86130/Β2/30-08-06 του ΥπΕΠΘ και ανανέωση με την υπ΄αρ. 1008 /2008 πρυτανική πράξη του ΕΚΠΑ) στην Αγγειοχειρουργική Μονάδα της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Ηλία Μπαστούνη  ασκώντας κλινικό, ερευνητικό, συγγραφικό  έργο καθώς και Διδακτικό έργο στους φοιτητές του 4ου και 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Από την 01-09-2008- έως 11-05-09 υπηρέτησα ως εκλεγμένος Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ συμμετέχοντας ενεργά στα διοικητικά, κλινικά, διδακτικά και οργανωτικά καθήκοντα της κλινικής υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ε. Παπαλάμπρου
Από 12-05-09 έως 15-05-2013 υπηρέτησα ως Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Λαϊκό, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή κ. Χ. Τσιγκρή.
Από 16-05-2016 μέχρι σήμερα υπηρετώ ως Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Α΄Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Θ. Λιακάκου
Από τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησα ως ειδικευμένος αγγειοχειρουργός τα τελευταία δέκα έτη ασχολήθηκα με όλο το φάσμα των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερες από 2000 επεμβάσεις ποικίλης βαρύτητας που αφορούν στην Αγγειακή και Ενδαγγειακή  Χειρουργική αλλά και σε πλήθος επεμβάσεων Γενικής Χειρουργικής όπου κρίθηκε απαραίτητη η αγγειοχειρουργική συμμετοχή.
 
8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 
1994-1995 Υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Μήλου.
1997-1998 Εκπαίδευση στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, στις αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών και στη Γενική χειρουργική, στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Λαϊκού Νοσοκομείου υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Αλκιβιάδη Κωστάκη.
1998- 2000 Συνέχιση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Ηλία Μπαστούνη.
2001-2005 Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Ηλία Μπαστούνη.
01-01-2007 έως 31/08/08 και από 01-10-07 έως 31-08-08 Επικουρικό μέλος ΔΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος (απόφαση Φ.122.5/22/86130/Β2/30-08-06 του ΥπΕΠΘ και ανανέωση με την υπ΄αρ. 1008 /2008 πρυτανική πράξη του ΕΚΠΑ) στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής κ. Ηλία Μπαστούνη.
01-09-08 έως 11-05-09 εκλεγμένος λέκτορας Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ, υπηρετώντας μέχρι την ορκωμοσία μου σαν επιστημονικός συνεργάτης (μέσω του ΕΛΚΕ) στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ, με πλήρη συμμετοχή στα κλινικά, ερευνητικά, διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα της Κλινικής με Διευθυντή τον Καθηγητή Ε. Παπαλάμπρο.
12-05-09 έως 15-05-2013 Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
16-05-2016 έως σήμερα Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
1.      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
Το ερευνητικό μου έργο επικεντρώνεται στα παρακάτω πρωτόκολα που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής,  το εργαστήριο πειραματικής Φυσιολογίας και το εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του ΕΚΠΑ 
·         «Συσχέτιση των επιπέδων Ομοκυστείνης του πλάσματος με τον βαθμό επαναστένωσης της έσω καρωτίδας μετά από ενδαρτηρεκτομή και τοποθέτηση φλεβικού εμβαλώματος» στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη Διεύθυνση της Καθηγήτριας κ.  Δ. Περρέα. [συνεργασία με καθηγήτρια κ Α. Αστερίου]. – ολοκλήρωση μελέτης
·      « Μελέτη  του ρυθμού αύξησης του μεγέθους των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και βιοδεικτών σε πειραματικό μοντέλο στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη Διεύθυνση της Καθηγήτριας κ.  Δ. Περρέα (ολοκληρώθηκε)
·         «Ο ρόλος της απολιποπρωτείνης στην επαναστένωση μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή και επεμβάσεις αγγειακής αποκατάστασης περιφερικής νόσου (έγκριση επιστημονικού συμβουλίου ΓΝΑ Λαικό με αρ. Πρωτ. 607/25-05-2015)
·         Συσχέτιση των επιπέδων των υποδοχέων των στεροειδών του φύλου με τη σταθερότητα της αθηρωματικής πλάκας-  εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του ΕΚΠΑ (ολοκληρώθηκε- 2 δημοσιεύσεις)
 
1 0. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 
1.      1st Award for the best free paper N. Xeromeritis, C. Bakoyannis , G. Vourliotakis, A. PapapetrouS. Georgopoulos, C. Clonaris, E. Papalambros, E. Bastounis.  Aneurysms of the extracranial carotid artery : Twenty –year experience. XII Mediterranean congress of Angiology and Vascular Surgery, 22-26/5/2002, Paphos, Cyprus
2.      Award for best oral presentation.  F Sigala, S. Georgopoulos, S Langer, C Klonaris, K Fillis, P Sigalas, C Bakoyiannis, E Papalambros, J Bramis, E Bastounis W Hepp.  Outcome of infrainguinal revascularization for critical limb ischemia in diabetics with end stage renal disease 16th Congress MLAVS, 9-12/6/2006, Crete, Greece.
3.      Υποτροφία της ESVS με σκοπό την μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο HEINRICH HEINE του Dusseldorf-Germany,  στην Κλινική Αγγειακής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή W. SANDMANN και στην Αγγειακή και Ενδαγγειακή και Λαπαροσκοπική αγγειοχειρουργική στο Augusta Hospital, Düsseldorf, Germany υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Ralf Kolvenbach.
 
11. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
.
     Ι. Ελληνικές
1.      Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
2.      Μέλος της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας
3.      Μέλος της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας
4.      Μέλος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρίας κ μέλος του διοικητικού συμβουλίου
 
          ΙΙ. Διεθνείς
1.      Μέλος της European Society of Vascular Surgery
2.      Μέλος της International Union of Angiology (IUA)
3.      Mέλος του Administrative board [Advisors to the board] της International Union of Angiology
 
12. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 
Συντάκτης πολυσυγγραφικών βιβλίων (1)


 1. Επιμέλεια έκδοσης Τόμου  Πεπραγμένων Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
 
¨      Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (Reviewer)
 
·         Journal Endovascular Vascular Therapy
·         Journal of Emergencies Trauma And Shock
·         Journal of Neurology and Neurosurgery
·         Frontiers of Surgery
 
 
13. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (26)
 
1.      Μέλος  Οργανωτικής Επιτροπής στην 3η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας 23/10/2004, Λιμένι, Αρεόπολις, Λακωνία
2.      Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 6ης Ιατρικής Ημερίδας Λακωνίας 10/11/2007
3.      Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για την διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου της IUA ( International Union of Angiology) 21-25 Ιουνίου 2008 (Αθήνα)
4.      Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 7ης Ιατρικής Ημερίδας Λακωνίας 1/11/2008
5.      Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 10ης Πανελλήνιας συνάντησης του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών 12-14/12/2008 Καρπενήσι
6.      Υπεύθυνος οργάνωσης σεμιναρίου Αγγειακής Χειρουργικής με τίτλο ‘Νεφραγγειακή Υπέρταση’ 6-10-09 ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
7.      Υπεύθυνος οργάνωσης σεμιναρίου Αγγειακής Χειρουργικής με τίτλο ‘Οξύ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο’ 3-11-2009 ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
8.      Οργανωτική Επιτροπή στην  Αγγειοχειρουργική ημερίδα 26 Ιουνίου 2009 Αthens Hilton
9.      Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 21-24 Ιανουαρίου 2010. Αθήνα
10.  Αντιπρόεδρος 9ης Ιατρικής Ημερίδας Λακωνίας 23/10/2010
11.  Υπεύθυνος οργάνωσης σεμιναρίου Αγγειακής Χειρουργικής με τίτλο ‘Αορτικός Διαχωρισμός τύπου Β’, 04-05-2010 ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
12.  Οργάνωση ημερίδας Αγγειακής Χειρουργικής με τίτλο ‘ Αορτικά Ανευρύσματα: Η κατάλληλη επιλογή Ασθενών στην Ενδαγγειακή αποκατάσταση’ 07-06-2011 ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
13.  Υπεύθυνος οργάνωσης μαθημάτων ειδικευομένων και φοιτητών που αφορά στην Βιβλιογραφική Ενημέρωση στα πλαίσια οργάνωσης του Διδακτικού έργου της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
14.  Υπεύθυνος πληροφορικής της Α; Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ 2009-2011
15.  Υπεύθυνος Μονάδας Αγγειακής Χειρουργικής της Α΄ Χειρουργικής κλινικής ΕΚΠΑ με τους κκ Σ. Γεωργόπουλο και Χ.  Κλωνάρη [ 2009-2011, Δ/ντης Καθηγητής  Ε. Παπαλάμπρος] και 2011 μέχρι σήμερα με Δ/ντη τον Καθηγητή κ. Χ Τσιγκρή.
16.  Υπεύθυνος οργάνωσης μαθημάτων ειδικευομένων και φοιτητών που αφορά στην παρουσίαση και εκμάθηση χειρουργικών τεχνικών στα πλαίσια οργάνωσης του Διδακτικού έργου της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
17.  Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στην Ημερίδα Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος 30-01-10 Ξενοδοχείο Χίλτον Αθήνα
18.  Υπεύθυνος αξιολόγησης ειδικευομένων και οργάνωσης μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ 2010-2011
19.  Μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο 6ο Διεθνές Forum  φοιτητών Ιατρικής 4-5 Μαίου 2012
20.  Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας αγγειοχειρουργικής με επίβλεψη και συντονισμό στη σύνθεση εισηγήσεων φοιτητών διαφόρων ετών της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ στο 19ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ελλάδος 19-21 Απριλίου 2013, Πάτρα
21.  Οργάνωση πρακτικής εκπαίδευσης φοιτητών. Βασικές αρχές αντιμετώπισης τραύματος. Επιστημονική εταιρεία φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Ιατρική Σχολή. Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας. 6 Δεκεμβρίου 2013
22.  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας 6-8 Μαρτίου 2015, Αθήνα
23.  Μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο 21ο Επιστημονικό συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος  15-17 Μαίου 2015 Αθήνα
24.  Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας αγγειοχειρουργικής με επίβλεψη και συντονισμό στη σύνθεση εισηγήσεων φοιτητών διαφόρων ετών της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ στο 21ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ελλάδος 15-17 Μαίου 2015
25.  Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στο 22ο Επιστημονικό συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος  13-15 Μαίου 2016, Πάτρα
26.  Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας αγγειοχειρουργικής με επίβλεψη και συντονισμό στη σύνθεση εισηγήσεων φοιτητών διαφόρων ετών της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ στο 22ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ελλάδος 13-15 Μαίου 2016, Πάτρα
 
Προεδρεία (12)
1.      Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Θρομβοπροφύλαξη σε ειδικές ομάδες ασθενών». Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών 16-18/12/2011. Καρπενήσι
2.      Συντονιστής σε παρουσίαση περιστατικών στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας  05-04-2012
3.      Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων» 18ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 4-5 Μαΐου 2012 Αθήνα.    
4.      Προεδρείο σε τράπεζα «Η προσέγγιση των ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου». Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών. 25-27 Ιανουαρίου 2013 Καρπενήσι
5.      Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα « Σύχγρονα θέματα Αγγειοχειρουργικής».19ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Αθήνας. 19-21 Απριλίου 2013, Πάτρα
6.      Προεδρείο σε ημερίδα με θέμα « Developing your portofolio for your first job in the UK: tips and common pitfals». Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 20 Δεκεμβριου 2013
7.      Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα «Ενδαγγειακή χειρουργική περιφερικών αγγείων. Τρέχοντες προβληματισμοί». Ημερίδα Αγγειακής Χειρουργικής. Λαικό Νοσοκομείο. 25 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα
8.      Προεδρείο σε τράπεζα ελεύθερων ανακοινώσεων. 29o  Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής 12 -15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
9.      Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα « Νεότερες εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική» 21ο συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 15-17 Μαίου 2015
10.  Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα « Ελεύθερες ανακοινώσεις Αγγειοχειρουργικής » 21ο συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 15-17 Μαίου 2015
11.  Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα « Παθήσεις Καρωτίδων»  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016
12.  Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα «Αγγειοχειρουργική» 22ο συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 13-15 Μαίου 2016, Πάτρα
13.   Προεδρείο σε τράπεζα με θέμα « Αγγειïτιδες: Πολυσυστηματικό Νόσημα» 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 03-05 Μαρτίου 2017, Αθήνα
 
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
  
 Ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε  Διεθνή Συνέδρια (26)
 
1. J. Bokos, E. Misiakos, G. Zavos, F. Sigala, G. Rousos, C. Bakoyiannis, A. Kostakis. Observations on Plasma thyroid hormone alterations after subtotal parathyroidectomy in end stage renal disease patients. (International College of Surgeons XX European Federation Congress.  Athens  September 17-10 1997).
2. Ι. Bokos, D Stamatiadis, G Zavos, D Makris, C. Bakoyiannis, Ch Tourmousoglou, D Barabouti, and Α. Kostakis. The influence of subtotal parathyroidectomy on plasma thyroid hormones in ESRD patients. XXXV Congress of the European renal association.  June 6-9, 1998 Rimini, Italy.
3.   Xeromeritis N, Filis K, Pappas S., Sigala F., Bakoyiannis C., Papalambros E., Bastounis. Surgical Treatment for vertebrovascular insufficiency and upper extremity isxhemia due to subclavian artery occlusion (European Chapter of the International Union of Angiology 26-30 May 1999 Rhodes-Greece).
4. D. A.Lappas, I.Bramίs, P. A. Leonardou, A Τsίtsίkas, I.Marantos, B. Hatzίioakimidis, K. Stauridis, CBakoyiannis, D.Alexiou. The entrance of the vertebral artery to the transverse foramen of the cervical vertebrae. (Α Τ 900 CADA VERS). European Chapter of the International Union of Angiology 26-30 May 1999 Rhodes-Greece.
5. Xeromeritis N, Filis K, Pappas S, Bakoyiannis C., Papalambros E., Bastounis. Isolated Iliac artery aneurysms.  A 10-Year review from a single centre.(19th World Congress of the international union of Angiology  GHENT, May 1-5 2000).
6. Papalambros E,  Filis K, Pappas S, Bakoyiannis C, Xeromeritis N,  Bastounis E. Aneurysms of the extracranial carotid artery (19th World Congress of the international union of Angiology  GHENT, May 1-5 2000).
7.  Ν. Xeromeritis, K. Filis, Ch. Menenakos, S. Papas, C. Bakoyiannis, E. Papalarnbros, E. Bastounis.  Surgical treatment of upper extremity vascular trauma in an urban population. (XI Congress of the mediteranean League of Angiology and Vascular Surgery.  May 30- June 2,  2001,  Chios, Greece.)
8. C. Clonaris, Pappas S, Bakoyiannis C, Papapetrou A, K. Filis, J. Bramis, E. Bastounis.   Primary subclavian Vein thrombosis. Our experience in the last three years. (XI Congress of the mediteranean League of Angiology and Vascular Surgery.  May 30- June 2, 2001,  Chios, Greece.)
9.  Bastounis E, Bakoyiannis C, Papas S, Clonaris C, Xeromeritis N, Papalambros E.  Subclavian carotid transposition for proximal subclavian occlusive disease. (XI Congress of the mediteranean League of Angiology and Vascular Surgery  May 30- June 2,  2001,  Chios, Greece).
10. Xeromeritis N., Vourliotakis G., Bakoyiannis C., Papapetrou A., Georgopoulos S., Clonaris C., Nicolaou A., Papalambros E., Bastounis E. Bypass procedures in patients with end stage renal disease (XII Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery) Πάφος, Κύπρος, 22-26 Μαΐου 2002.
 11. Xeromeritis N., Bakoyiannis C., Vourliotakis G., Papapetrou A., Georgopoulos S., Clonaris C., Papalambros E., Bastounis E. Αneurysms of the extracranial carotid artery: Twenty-year experience (XII Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery) Πάφος, Κύπρος, 22-26 Μαΐου 2002.
14.  C. Bakoyiannis, I. Skrapari, S. Georgopoulos, N. Tsekouras, A. Papazaphiropoulou, F. Markatis, M. Kardara, E. Bastounis.  Subclavian aneurysms and acute ischemia.( 11th conference of the European Society of General Practice and Family Medicine.  Kos Island September 3-7, 2005).
15.  C. Bakoyiannis, I. Skrapari, A. Papazaphiropoulou, S. Georgopoulos, N, F. Markatis, M. Kardara, E. Bastounis.  Safety of antiplatelet agents in carotid endarterectomy.( 11th conference of the European Society of General Practice and Family Medicine.  Kos Island September 3-7, 2005).
16.  Fragiska Sigala, Sotirios Georgopoulos, Stefan Langer, Christoph Baunach., Efstathios Papalambros , Konstadinos Sigalas, John Bramis, Christos Bakoyiannis., Elias Bastounis, Wolfgang Hepp. Outcome of infrainguinal revascularization for critical limb ische­mia in diabetics with end stage renal disease. 16 th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, 9-12 June 2006, Crete, Greece.
17.   Papakonstantinou I, Prassas E, Kontos M, Karavokyros J, Chassiotis D, Georgopoulos S, Bakoyiannis C, Pikoulis E, Diamantis T, Tsigris C, Papalambros E, Felekouras E Liver tissue dissection : Ultrasonic or RFA energy? 7th World Congress of the IHPBA 3-7 /9/2006, Edinbourgh Scotland UK
18.  K Xeromeritis, S Georgopoulos, Bakoyiannis C,  I Bokos, G Sotirchos, Matthaiou A, E Papalambros, E Bastounis The role of laser doppler measurements in predicting arterial steal syndrome after arteriovenous access  5th VAS International Congress 11-13/6/2007, Nice, France
19.  C. Bakoyiannis, K. Economopoulos, S. Georgopoulos, C. Klonaris, N. Keramaris, E. Bastounis. Endovascular vs Open repair of ruptured or symptomatic abdominal aortic aneurysms: an updated metanalysis. XXIII World Congress of the international Union of Angiology 21-25 June 2008
20.  C. Bakoyiannis, K. Economopoulos, S. Georgopoulos, C. Klonaris, E. Bastounis. Carotid angioplasty vs carotid endarterectomy with or without stenting for treatment of carotid stenosis. An updated metanalysis. XXIII World Congress of the international Union of Angiology 21-25 June 2008
21.  C. Bakoyiannis, A. Matthaiou, N. Tsekouras, F. Markatis, K. Economopoulos, E. Bastounis. Guided remote endarterectomy for superficial femoral artery occlusions. Preliminary resultsXXIII World Congress of the international Union of Angiology 21-25 June 2008
22.  C. Bakoyiannis, K. Economopoulos, F. Markatis, N. Tsekouras A Matthaiou, S. Georgopoulos, C. Klonaris E. Bastounis. Chronic Mesenteric ischemia: Report of two cases and systematic review of the literature. XXIII World Congress of the international Union of Angiology 21-25 June 2008
23.  C. Bakoyiannis, K. Economopoulos, N. Tsekouras F. Markatis, E. Psathas, S. Georgopoulos, E. Bastounis. Transradial access for carotid artery stenting: Report of 9 cases. International Vascular Endovascular Course. 9-11 October 2008 Milano, Italy
24.  Kafeza M, Psarros V, Papoutsis K,  Kouvelos G, Koutsoubelis A, Bakoyiannis Ch, Klonaris Ch, Georgopoulos S, Papalampros E  Endovascular thoracic aortic aneurysm repair in a patient with severe aortoiliac disease and ectopic single kidney  19o Eurochap, 24-26/9/2010 Paris France
25.   Kafeza M, Psarros V, Koutsoubelis A ,  Kouvelos G, Papoutsis K,  Bakoyiannis Ch, Klonaris Ch, Georgopoulos S, Bastounis E, Papalampros E  late secondary procedures due to aneurysm rupture after EVAR; ten years experience 19o Eurochap, 24-26/9/2010 Paris France
26.  Tsekouras N, Katsargyris A,Georgopoulos S, Klonaris C, Bakoyiannis C, Bastounis E, Skrapari I, Bastounis E  Alterations in baroreflex sensitivity after carotid endarterectomy according to the preoperative carotid plaque echogenicity XXV annual meeting of ESVS 22-25/9/2011 Athens Greece
27.   Bakoyiannis Ch, Moris D, Karaolanis G, Patelis N, Maskanakis A, Tsaples G, Klonaris C, Georgopoulos S. A novel technique for thoracic aorta aneurysm repair in patient with a solitary kidney LIVE 2015 May 21-23 Heraklion , Greece
 
 
 
Ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε Eλληνικά συνέδρια (56)
 
1.      Α. Κυριακόπουλος, Δ. Κορωνάρχης, Α. Μελά, Ι. Ζιούνας, Χ. Μπακογιάννης, Χ. Δελής, Π. Καραμανάκος, Ι. Μπράμης, Η. Μπαστούνης.    Διάγνωση και Θεραπεία της οξείας απόφραξης του παχέος εντέρου από καρκίνο.(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο 1998).
2.      Γ. Ζαββός, Κ. Κωσταντινίδης, Ι. Κακίσης, Ι. Μπόκος, Ι. Μπολέτης, Α. Ζέρβας, Χ. Μπακογιάννης, Α. Ρασντάν, Α. Κωστάκης.   Πυελοουρητηροστομία με χρήση φυσικού ουρητήρα του λήπτη για την αποκατάσταση των ουρολογικών επιπλοκών της νεφρικής μεταμόσχευσης.(14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 1-5 Οκτωβρίου 1998  Κως).
3.      Γ. Ζαββός, Ι. Κακίσης, Κ. Κωνσταντινίδης, Ι. Μπόκος, Σ. Κυριακίδης, Σ. Γαρμπής, Φ. Σιγάλα, Χ. Μπακογιάννης, Α. Κωστάκης. Η χρήση του φυσικού ουρητήρα του λήπτη στην αποκατάσταση των ουρολογικών επιπλοκών της νεφρικής μεταμόσχευσης.(10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας Καβάλα 24-27 Μαίου 1998).
4.      Ι. Μπόκος, Π. Παππάς, Κ. Ρεβένας, Γ. Ζαββός, Σ. Κυριακίδης, Χ.  Μπακογιάννης, Χ. Τουρμούσογλου, Δ. Μακρής, Δ. Μπαραμπούτη, Α. Κωστάκης.  Επιπλοκές θέσεως στη διαδερμική τοποθέτηση μόνιμων καθετήρων δεξιού κόλπου για αιμοκάθαρση ή χημειοθεραπεία (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 23-25 Ιανουαρίου 1998 Αθήνα
5.      Γ. Ζαββός, Π. Παππάς, Ι. Μπόκος, Σ. Μιχαήλ, Ι. Κακίσης, Ε. Κούσκος, Κ. Αυδίκου, Χ. Μπακογιάννης, Γ. Τζώρτζης, Α. Κωστάκης. Α-Φ Επικοινωνία μετά από διαδερμική αγγειπλαστική και τοποθέτηση ενδοαγγειακού νάρθηκα επί στενώσεως της υποκλειδίου φλέβας (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 23-25 Ιανουαρίου 1998 Αθήνα).
6.      Ι. Μπόκος, Γ. Ζαββός, Σ. Κυριακίδης,  Χ. Μπακογιάννης, Χ. Τουρμούσογλου, Δ. Μπαραμπούτη, , Α. Κωστάκης.. Διάσωση αρτηριοφλεβικών Μοσχευμάτων με παράκαμψη του προβληματικού τμήματος. (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 23-25 Ιανουαρίου 1998 Αθήνα).
7.      Ι. Μπόκος, Γ. Ζαββός, Σ. Κυριακίδης, Σ. Γαρμπής, Χ. Μπακογιάννης, Δ. Μακρής, Χ. Τουρμούσογλου, Δ. Μπαραμπούτη, , Α. Κωστάκης. Η Χρησιμοποίηση καθετήρων σιλικόνης δεξιού κόλπου ως μόνιμης αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.(10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας  Καβάλα 24-27 Μαΐου 1998).
8.      Ν. Ξηρομερίτης, Σ. Παππάς, Κ. Φίλης, Χ. Μπακογιάννης, Κ. Χαραλαμπίδης, Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης.  Χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας.  Η εμπειρία μας κατά την τελευταία 20ετία (Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής  20-23 Ιανουαρίου 2000 Θεσσαλονίκη).
9.      Ε. Παπαλάμπρος, Κ. Φίλης, Σ. Παππάς, Χ. Μπακογιάννης, Ε. Καρανικόλα, Ν. Ξηρομερίτης, Η. Μπαστούνης.  Εκτεταμένος Χειρουργικός καθαρισμός του περιαορτικού χώρου σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα των όρχεων Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής  20-23 Ιανουαρίου 2000 Θεσσαλονίκη.
10.  Σ. Παπάς, Ε. Παπαλάμπρος, Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης, Ν. Ξηρομερίτης, Η. Μπαστούνης. Σύγχρονη αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και κακοήθειας του γαστρεντερικού σωλήνα. 5ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.  25-27 Οκτωβρίου 2001, Λευκωσία, Κύπρος.
11.  Μπακογιάννης Χ., Παπαπέτρου Α., Βουρλιωτάκης Γ., Παπαλάμπρος Ε., Μπαστούνης Η. Ασυνήθης μαζική θρόμβωση παλαμιαίου δικτύου σε ασθενή μετά από εκλεκτική αγγειογραφία κλάδων αορτικού τόξου (8ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής.  Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2002).
12.  Παπαλάμπρος Ε., Βουρλιωτάκης Γ., Παπαπέτρου Α.,  Μπακογιάννης Χ., Κλωνάρης Χ., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Μπαστούνης Η. Αορτοεντερική Επικοινωνία (8ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής) Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2002
13.  Η. Μπαστούνης, Κ. Φίλης, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης, Α. Παπαπέτρου, Χ. Κλωνάρης, Ν. Ξηρομερίτης, Η. Μπαστούνης .Η χρήση ρουτίνας του ενδαυλικού σωλήνα (shunt) ως παράγοντας ελάττωσης κόστους και συμβολής στη χειρουργική εκπαίδευση στην καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή.(8ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2002).
14.  Η. Μπαστούνης, Κ. Φίλης, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης, Χ. Κλωνάρης, Ν. Ξηρομερίτης, Παπαλάμπρος Ε., Ι. Μπράμης.  Κριτήρια επιλογής ασθενών με σκοπό τη μείωση της νοσηλείας στη ΜΕΘ μετά από ανευρυσματεκτομή κοιλιακής αορτής. ( 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2002).
15.  Ε. Παπαιωάννου, Χ. Στάικου, Α. Λαμπαδαρίου, Χ. Μπακογιάνννης, Α. Μανιάτη, Δ. Καρούσος, Ε. Παπακαλού, Ε. Αλεξίου.  Η Συσκευή αυτομετάγγισης σε μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.( 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Μεταγγεισιοθεραπείας. Πάτρα 18-20 Απριλίου 2002).
16.  Βουρλιωτάκης Γ., Μπακογιάννης Χ., Παπαπέτρου Α., Γεωργόπουλος Σ., Κλωνάρης Χ., Ξηρομερίτης Ν.,  Παπαλάμπρος Ε., Μπαστούνης Η. Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός: υπερεικοσαετής εμπειρία (19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων) Θεσ/νίκη ,   7-10 Νοεμβρίου 2002.
17.  Παπαπέτρου Α., Βουρλιωτάκης Γ., Μπακογιάννης Χ., Ξηρομερίτης Ν.,  Γεωργόπουλος Σ., Παπαλάμπρος Ε., Μπαστούνης Η. Στένωση ανωνύμου αρτηρίας με ανώμαλη έκφυση της αριστεράς κοινής καρωτίδος από το στέλεχός της. Χειρουργική αποκατάσταση (19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων)  Θεσ/νίκη   7-10 Νοεμβρίου 2002.
18.  Μπακογιάννης Χ., Βουρλιωτάκης Γ., Παπαπέτρου Α.,  Χρυσοστομίδης Γ., Γεωργόπουλος Σ.,  Ξηρομερίτης Ν.,  Μπαστούνης Η. Ανατομικές παραλλαγές των μειζόνων φλεβικών στελεχών και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής) Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.
19.  Κλωνάρης Χ.1, Βουρλιωτάκης Γ.1, Παπαπέτρου Α.1, Μπακογιάννης Χ.1, Γεωργόπουλος Σ.1, Παπαλάμπρος Ε.1, Μπαστούνης Η.1, Τσινάρη Κ.2, Ρόζεμπεργκ Β.2, Νούτσου Χ.2, Λαμπαδαρίου Α.2, Θωμόπουλος Γ.3, Παυλέας Ι.3, Καραφουλίδου Α.4, Τσουκαλά Α.4   Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της θωρακοκοιλιακής μοίρας της αορτής – Πρώιμη εμπειρία (23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής) Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.
 
20.  Βουρλιωτάκης Γ., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Μπακογιάννης Χ., Παπαπέτρου Α., Χρυσοστομίδης Γ., Γεωργόπουλος Σ., Μπαστούνης Η.  Συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας (3ο Πειραϊκό Ιατρικό Συνέδριο) Νίκαια, 13-16 Νοεμβρίου 2002.
21.  Ι. Δελημάρης, Χ. Μπακογιάννης, Σ. Γεοργόπουλος, Η. Μπαστούνης, Α. Διονυσίου-Αστερίου.  Μέτρηση του οξειδωτικού status στον ορό.( 1ο Συνέδριο Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Αθήνα 4-6 Ιουνίου 2004).
22.  Ι. Δελημάρης, Α.Ζαχαρή, Ε. Φλαβίου, Χ. Μπακογιάννης, Σ. Γεωργόπουλος, Π. Σίσκος, Η. Μπαστούνης, . Διονυσίου-Αστερίου.  Η ευαισθησία στην οξείδωση των λιπιδίων του ορού ως δείκτης οξειδωτικού status.( 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού στρες.  Λάρισσα 7-10 Οκτωβρίου 2004).
23.  Γ. Βουρλιωτάκης, Χ. Μπακογιάννης, Φ. Μαρκάτης, Α. Παπαπέτρου, Χ. Κλωνάρης, Σ. Γεωργόπουλος, Ι. Γκρινιάτσος, Ι. Παπακωνσταντίνου, Η. Μπαστούνης.  Αρτηριακές επιπλοκές σε χρήστες τοξικών ουσιών.(31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα 17-21 Μαΐου 2005).
24.  Γ. Βουρλιωτάκης, Χ. Μπακογιάννης, Α. Παπαπέτρου, Β. Ψαρρός, Φ. Μαρκάτης,  Σ. Γεοργόπουλος, Χ. Κλωνάρης , Η. Μπαστούνης.  Διαβητική Φλεγμονή άκρου ποδός- Αντιμετώπιση.( 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα 17-21 Μαΐου 2005).
25.  Χ. Μπακογιάννης, Γ. Βουρλιωτάκης, Ν. Τσεκούρας, Α. Παπαπέτρου, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Κλωνάρης , Ε. Παπαλάμπρος, Ε. Φελέκουρας, Η. Μπαστούνης. ¨Όγκοι καρωτιδικού σωματίου-Αντιμετώπιση.( 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα 17-21 Μαΐου 2005).
26.  Χ. Μπακογιάννης Γ. Βουρλιωτάκης, Ν. Τσεκούρας, Α. Παπαπέτρου, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Κλωνάρης, Ε. Φελέκουρας, Ε. Πικουλής, Η. Μπαστούνης.  Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής και αμφοτερόπλευρων ανευρυσμάτων έσω λαγονίων αρτηριών.( 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα 17-21 Μαΐου 2005).
27.  Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης, Βουρλιωτάκης, Παπαπέτρου, Νικολάου, Τσεκούρας, Καρανικόλα, Ξηρομερίτης, Λιάπης, Μπαστούνης Αντιμετώπιση επαναστενώσεων έσω καρωτίδων με ενδοαυλικούς νάρθηκες 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής.  20-22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα
28.  Κλωνάρης, Γεωργόπουλος, , Βουρλιωτάκης, Μαρκάτης, Παπαπέτρου, Χ. Μπακογιάννης, Τσεκούρας, Κατσαργύρης Α.,Νικολάου, Μουστάρδας Μ, Βερύκοκος Χ,, Λιάπης, Παπαλάμπρος, Μπαστούνης Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ). Τριετής Εμπειρία/Λαικο Νοσοκομείο. 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής.  20-22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα
29.  Κλωνάρης, Βουρλιωτάκης, Παπαπέτρου, Χ. Μπακογιάννης, Μαρκάτης, Ζιώγα Β, Ψαρρός, Γεωργόπουλος, Παπαλάμπρος, Μπαστούνης Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων των περιφερικών αρτηριών. Αμεσα αποτελέσματα  10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής.  20-22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα
30.  Κλωνάρης, Παπαπέτρου, Χ. Μπακογιάννης Βουρλιωτάκης, Τσεκούρας, Μαρκάτης, Γεωργόπουλος, Λαμπαδαρίου Α,, Τσινάρη Κ, Παπαλάμπρος, Μπαστούνης Αντιμετώπιση θωρακικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων. Εμπειρία πέντε ετών. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής.  20-22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα
31.  Χ. Μπακογιάννης, Σ.  Γεωργόπουλος, Χ Κλωνάρης, Β Ψαρρός, , Ν Τσεκούρας, Κ. Ξηρομερίτης, Κ Μπράμης, Ν Δημητρίου, Η Μπαστούνης Ο ρόλος της ομοκυστείνης στην επαναστένωση της έσω καρωτίδος μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή με τοποθέτηση φλεβικού εμβαλώματος 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, 20-22/1/2006, Αθήνα
32.  Ξηρομερίτης Κ, Γεωργοπουλος Σ, Μπακογιάννης Χ, Ματθαιου Α,Παπαλάμπρος Ε, Ζαββός Γ. Η διαγνωστική και προγνωστική αξία του Laser Doppler στην ανάπτυξη συνδρόμου αρτηριακής υποκλοπής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς μετά τη διενέργεια αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
33.  Μπακογιάννης Χ, Τσεκούρας Ν, Παζαίτη Ν, Μαρκάτης Φ, Ματθαίου Α, Μπαστούνης Η. Αντιμετώπιση υπονεφρικών αναυρυσμάτων κοιλιακής αορτής μέσω μικρής κοιλιακής τομής και εναλλακτικού τρόπου τοποθέτησης αγγειλαβίδων. Πρώιμα αποτελέσματα 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
34.  Μπακογιάννης Χ, Τσεκούρας Ν, Μαρκάτης Φ, Ξηρομερίτης Κ, Ματθαίου Α,Κλωνάρης  Χ, Γεωργόπουλος Σ, Μπαστούνης Η.  Υβριδική αντιμετώπιση λαγονομηριαίου ανευρύσματος. Παρουσίαση περιστατικού. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
35.  Μπακογιάννης Χ, Τσεκούρας Ν, Ψάθας Ε, Ματθαίου Α, Μαρκάτης Φ, Μπαστούνης Η. Χειρουργική Αντιμετώπιση Χρόνιας μεσεντερίου ισχαιμίας αθηρωσκληρωτικής αιτιολογίας. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
36.  Μπακογιάννης Χ, Ματθαίου Α, Τσεκούρας Ν, Μαρκάτης Φ, Γεωργόπουλος Σ ,Κλωνάρης  Χ, , Μπαστούνης Η. Ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη ανάστροφη ενδαρτηρεκτομή σε απόφραξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας. Πρώιμα αποτελέσματα. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
37.  Μπακογιάννης Χ, Ματθαίου Α, Τσεκούρας Ν, Μαρκάτης Φ, Κώστας Ν. Ξ, Γεωργόπουλος Σ ,Κλωνάρης  Χ, Σκράπαρη Ι , Μπαστούνης. Συσχέτιση της Υπερομοκυστειναιμίας με την επαναστένωση της έσω καρωτίδας μετά από ενδαρτηρεκτομή και τοποθέτηση φλεβικού εμβαλώματος. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
38.  X. Μπακογιάννης, Τσεκούρας, Μαρκάτης, Ματθαίου, Ψαρρός, Ψάθθας, Γεωργόπουλος, Κλωνάρης, Μπαστούνης, Παπαλάμπρος. Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας εντερικής ισχαιμίας με τη χρήση φλεβικών και συνθετικών μοσχευμάτων. 7η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας 1/11 2008. Οίτυλο Λακωνίας
39.  Π. Μανωλάκου, Ρ. Αγγελοπούλου, Χ. Μπακογιάννης, Ε. Ψάθας, Η. Μπαστούνης  Κυτταρικός πολλαπλασιασμός Αφρωδών και Ενδοθηλιακών  κυττάρων σε αθηρωματικές πλάκες καρωτίδων   35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 5-9 Μαΐου 2009
40.  Παπουτσής Κ, Ψαρρός Β. Καφέζα Μ, Κούβελος Γ, Κουτσουμπέλης Α, Λιακόπουλος Δ, Μπακογιάννης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Κλωνάρης Χ, Παπαλάμπρος Ε. Ταυτόχρονη Ενδαγγειακή αποκατάσταση συμπτωματικής στένωσης ανωνύμου και αριστερής κοινής καρωτίδας αρτηρίας σε γυναίκα 69 ετών. 27ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό FORUM 24-     27 Νοεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ
41.  Καφέζα Μ, Κατσαργύρης Α, Ματθαίου Α, Ψαρρός Β, Μαρκάτης Φ, Βουρλιωτάκης Γ, Μπακογιάννης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Κλωνάρης Χ, Παπαλάμπρος Ε. Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση Παρααναστομωτικού, παρανεφρικού ανευρύσματος με τοποθέτηση θυριδωτού μοσχεύματος. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Απρίλιος 2010 Αθήνα
42.  Τσεκούρας Ν, Κατσαργύρης Α, μαρκάτης Φ, Ψαρρός Β, Καφέζα Μ, Ματθαίου Α, Μαρίνος Γ, Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Γιαννόπουλος Α, Παπαλάμπρος Ε. Μεταβολή της ευαισθησίας των καρωτιδικών υποδοχέων μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή ανάλογα με την ηχογένεια της καρωτιδικής πλάκας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Απρίλιος 2010 Αθήνα
43.  Τσεκούρας Ν, Κατσαργύρης Α, Μαρκάτης Φ, Ψαρρός Β, Καφέζα Μ, Ματθαίου Α, Μαρίνος Γ, Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Γιαννόπουλος Α, Παπαλάμπρος Ε. Ο ρόλος της ηχογένειας της καρωτιδικής πλάκας στην ευαισθησία των καρωτιδικών υποδοχέων. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Απρίλιος 2010 Αθήνα
44.  Α. Κούκη, Χ. Μπακογιάννης, Ν. Κούκης, Δ. Λιακόπουλος, Ε. Παπαιωάννου, Ε. Παπαλάμπρος.  Ιστορία του πόνου από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή μας. 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 17-21 Μαίου 2011 Αθήνα.
45.   Α. Κούκη, Χ. Μπακογιάννης, Ν. Κούκης, Σ. Γεωργόπουλος, Ε. Παπαλάμπρος.Ιστορία της Χειρουργικής από την τέχνη. Μαγεία της Ρομποτικής Χειρουργικής. 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 17-21 Μαίου 2011 Αθήνα
 
46.   Λιακόπουλος Δ, Κούβελος Γ, Καφέζα Μ, Κουτσουμπέλης Α, Παπαουτσής Κ, Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ,Γεωργόπουλος Σ, Τσιγκρής Χ. Προεγχειρητικοί βιοχημικοί δείκτες και άμεση έκβαση μετά από ανοιχτή αποκατάσταση ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής  22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα
47.   Κούβελος Γ, Κουτσουμπέλης Α , Καφέζα Μ, Λιακόπουλος Δ, Παπαουτσής Κ,  Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ,Γεωργόπουλος Σ. Η επίδραση των επεμβάσεων επαναιμάτωσης στην επούλωση του φλεβικού έλκους σε ασθενείς με ταυτόχρονη περιφερική αρτηριακή νόσο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα.
48.  Κλωνάρης Χ, Μ. Δουλαπτσής, Ν. Πατέλης, Δ. Αθανασιάδης, Χ. Μπακογιάννης, Σ. Γεωργόπουλος, Θ. Λιακάκος. Ανοιχτή αποκατάσταση πλήρους θρόμβωσης αορτολαγόνιου μοσχεύματος μετά από EVAR- Η εμπειρία της Α΄Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής την τελευταία 3ετία. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
49.  Κ. Παπουτσής, Ν. Πατέλης, Α. Καπελούζου, Σ. Γεωργόπουλος, Ι. Καραβοκυρός, Χ. Τσιγκρής, Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης, Θ. Λιακάκος. Ο ρόλος της ρελαξίνης στις Αγγειακές παθήσεις. Αρχικά αποτελέσματα. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
50.  Πατέλης, Τερζόγλου, Μασκανάκης,Καραολάνης, Τσαπλές, Χ.Μπακογιάννης, Κλωνάρης, Γεωργόπουλος. Διερεύνηση περιπτώσεων εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Αποτελέσματα 2 ετών. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
51.  Καραολάνης Γ, Πατέλης Ν Μασκανάκης Α, Τσαπλές Γ, Κλωνάρης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Χ. Μπακογιάννης. Επιτυχής αντιμετώπιση ενδοδιαφυγήςτύπου Ι 10 χρόνια μετά από EVAR. Κλινική περίπτωση. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
52.  Καραολάνης Γ, Μασκανάκης Α, Τσαπλές Γ, Μανιάτη Α, Μπακογιάννης Χ, Γεωργόπουλος Σ. Αποκατάσταση ετερόχρονου ανευρύσματος αρ. Κοινής λαγονίου αρτηρίας μετά από ετερόπλευρο αορτομονό ενδομόσχευμα και μηρομηριαία παράκαμψη. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
53.  Π. Θεοδωρίδης, Χ. Μπακογιάννης, Γ. Βουρλιωτάκης, Α. Χαλκιάς, Κ. Πυργάκης, Γ. Σαχσαμάνης, Κ. Παλαιολόγος, Μ. Παπαδομιχελάκης, Β. Τζιλαλής. Χειρουργική αποκατάσταση εντερικής  ισχαιμίας σε ασθενή με συγγενή ανωμαλία σπλαχνικών αγγείων. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
54.  Τσαπλες Γ, Καραολάνης Γ, Μασκανάκης Α, Παπάς Ν, Κακαβιά Κ, Γεωργόπουλος Σ, Κλωνάρης Χ, Μπακογιάννης Χ. Επέιγουσα ενδαγγειακή αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος μασχαλιαίας αρτηρίας σε χρήστη τοξικών ουσιών. 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 03-05 Μαρτίου 2017, Αθήνα
55.  Τσαπλες Γ, Καραολάνης Γ, Μασκανάκης Α, Παπάς Ν, Κακαβιά Κ, Γεωργόπουλος Σ, Κλωνάρης Χ, Μπακογιάννης Χ. Διαδερμική ενδαγγειακή αποκατάσταση καρώτιδο-υποκλείδιας παράκαμψης σε ασθενή με σύνδρομο υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας. 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 03-05 Μαρτίου 2017, Αθήνα
56.  Κακαβιά Κ, Καραολάνης Γ, Μασκανάκης Α, Τσαπλες Γ, Μπακογιάννης Χ Κλωνάρης Χ, Γεωργόπουλος Σ. Ενδαγγειακή αποκατάσταση παραναστομωτικού ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 03-05 Μαρτίου 2017, Αθήνα
 
   ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (κατόπιν προσκλήσεως)  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ [1]
 
Εισηγητής του θέματος“ «Limitations of total laparoscopic aortic surgery- Laparoscopic Hybrid procedure-New stapling device for aorto prosthetic anastomosis».   Advanced Course in Laparoscopic Aortoiliac Surgery, 28-30 September 2006, Strasbourg, France
 
 
Διαλέξεις (κατόπιν προσκλήσεωςσε ελληνικά συνέδρια (30)
 
1.      Εισηγητής του θέματος « Η κλασσική ενδαρτηρεκτομή: «άμεσα και απώτερα               αποτελέσματα» 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό            Φόρουμ, Αθήνα, 23-11-2006
2.      Εισηγητής του θέματος «CAS και συσκευές προστασίας από εμβολικά επεισόδια. Ποιες και για ποιόν ασθενή» 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής-Αγγειολογίας 18-20 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη
3.      Εισηγητής του θέματος «Η θέση των Υβριδικών τεχνικών στη Χειρουργική των Ανευρυσμάτων» 10η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση-Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών12-14/12/2008. Καρπενήσι
4.      Εισηγητής του θέματος « Υβριδικές Τεχνικές» στο σεμινάριο Αγγειοχειρουργικής την 4-11-2008 ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
5.      Εισηγητής του θέματος « Oξεία εντερική ισχαιμία» 3ο Πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Kολλεγίου Xειρουργών 17-19/4 2008 Αθήνα
6.      Εισηγητής του θέματος «Επαναστένωση μετά αγγειοπλαστική. Κατευθυντήριες οδηγίες και λύσεις» Αγγειοχειρουργική ημερίδα 26 Ιουνίου 2009 Αthens Hilton
7.      Θέμα ‘Τεχνικές και συσκευές αποφυγής ΑΕΕ κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικής της έσω καρωτίδας΄  μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ,10-12-2009
8.      Θέμα ΄Υβριδικές τεχνικές στην Αγγειοχειρουργική΄ μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ,13-01-2011
9.      Εισηγητής του θέματος «Θεραπεία της μεσεντερίου ισχαιμίας από Αγγειοχειρουργική πλευρά» 27 Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό FORUM 24-27 Νοεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ.
10.  Εισηγητής του θέματος « Επιπλοκές ενδαγγειακής προσπέλασης καρωτιδικής νόσου».  Αγγειοχειρουργική συνάντηση. Νοσοκομείο Αγία Όλγα. 27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα
11.  Εισηγητής του θέματος « Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημέρα πράξη ένας Χειρουργός» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Απρίλιος 2010 Αθήνα
12.  Εισηγητής του θέματος «Μini Laparotomy» στη χειρουργική των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. 12η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση-Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών 28-30-01-2011. Καλαμπάκα
13.  Αγγειοχειρουργική Hμερίδα. Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία Εισηγητής του θέματος «Mini Laparotomy” στα πλαίσια της σύγχρονης αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής
14.  Εισηγητής του θέματος «Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση είναι η πρώτη επιλογή;» στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 02/02/2012
15.  Εμπειρία αγγειοχειρουργικών τμημάτων. Ιδιαίτερες περιπτώσεις. Νοσοκομείο Αγία Όλγα. 24 Νοεμβρίου 2012
16.  Εισηγητής του θέματος «Υβριδικές τεχνικές στην Αγγειοχειρουργική». 19ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Αθήνας. 19-21 Απριλίου 2013, Αθήνα
17.  Εισηγητής του θέματος «Στρατηγικές και τεχνικές προσέγγισης κ αντιμετώπισης αγγειακού τραύματος». Ιατρική Σχολή, 6 Δεκεμβρίου 2013
18.  Εισηγητής του θέματος « Διαβητικό πόδι. Η συμβολή της Αγγειοχειρουργικής». 19ο Συνέδριο εσωτερικής Παθολογίας. 11-14 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα
19.  Εισηγητής του θέματος «Χαρακτηριστικά, αντιμετώπιση και έκβαση ασθενών με διαβητικό πόδι που νοσηλεύονται σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας μελέτης Διαβητικού ποδιού. 6-8 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα
20.  Εισηγητής του θέματος « Ποιά είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση της συμπτωματικής στένωσης των καρωτίδων – Ενδαγγειακά». 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. 13-16 Μαρτίου 2014, Αθήνα
21.  Ανευρύσματα Αορτής. Αιτιολογία, Φυσική Ιστορία, κίνδυνος ρήξης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας 6-8 Μαρτίου 2015, Αθήνα
22.  Εισηγητής του θέματος « Κουμαρινικά και αντίδοτα». Αγώνας κατά τηε θρομβοεμβολής. 19-21 Ιουνίου, Αθήνα
23.  Εισηγητής του θέματος « Περιεγχειρητική χρήση αντιθρομβωτικών φαρμάκων στο γυναικολογικό καρκίνο». Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος στη μαιευτική και Γυναικολογία. 9 Οκτωβρίου 2015
24.  Εισηγητής του θέματος  «Ενδοσκοπική Χειρουργική διατιτραινουσών φλεβών κ άλλες χειρουργικές θεραπείες». 1o Χειμερινό σχολείο Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας. 30-31 Οκτωβρίου 2015. Αράχωβα
25.  Εισηγητής του θέματος « Οξύς καρωτιδικός διαχωρισμός». Αγγειακές ημέρες ΑΧΕΠΑ 11-12 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη
26.  Εισηγητής του θέματος « Υβριδικές επεμβάσεις ανιούσης αορτής-αορτικού τόξου».  Προκλήσεις στη Χειρουργική της Αορτής. Αρεταίειο Νοσοκομείο. 22-23 Ιανουαρίου 2016, Αθήνα
27.  Εισηγητής του θέματος « Αγγειακά τραύματα σε οστεοτομίες». Αγγειακές κακώσεις στην Ορθοπαιδική. 18-19 Μαρτίου 2016, Αθήνα
28.  Εισηγητής του θέματος «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με Υβριδική μέθοδο. Χρήσιμη ή ξεπερασμένη τεχνικη». 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής. 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016 , Αθήνα
29.  Εισηγητής υπέρ της ανοιχτής αποκατάστασης ραγέντων ΑΚΑ σε στρογγυλό τραπέζι αντιπαράθεσης. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής. 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016 , Αθήνα
30.  Εισηγητής υπέρ της αγγειοχειρουργικής αντιμετώπισης των και πρόληψης των ακρωτηριασμών. Αθήνα, 20 Απριλίου 2016
31.  Εισηγητής του θέματος «Είναι η εξωτερική πίεση αποδεκτή εναλλακτική λύση αντί της χειρουργικής θεραπείας?»  Ημερίδα για την πρόληψη κ συντηρητική αγωγή Αγγειακών παθήσεων. 7 Μαίου 2016 Αθήνα
32.  Εισηγητής του θέματος « Ενδείξης αντιμετώπισης διατιτραίνοντος έλκους αορτής» Φθινοπωρινές Ημέρες Αγγειακών Παθήσεων. Ίσθμια Κορινθίας 21-22 Οκτωβρίου 2016
33.  Στένωση καρωτίδος ανοιχτή τεχνική-ενδαγγειακή τεχνική. Προσπέλση από κερκιδική αρτηρία. Workshop. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Αθήνα 04 Απριλίου 2017
34.  Εισηγητής του θέματος «Σε ένα χρόνο αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και άλλης χειρουργικής νόσου.» 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Αθήνα 04 Απριλίου 2017
35.  Εισηγητής του θέματος «Ανευρύσματα Αορτής, Αντιμετώπιση Ραγέντος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής. Ανοιχτή προσπέλαση. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Αθήνα 04 Απριλίου 2017
 
 
 
1.      ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI
 
Σύνολον: 76
1.    Ήδη δημοσιευθείσες: 76
2.      Δεκτές προς δημοσίευση:
 
Θεματική Κατανομή (ως εις παρακάτω παραδείγματα)
 
1.      Αγγειοχειρουργική 49
2.      Φυσιολογία Αγγείων-Βασική έρευνα 8
3.      Φυσιολογία-Παθολογία
4.      Χειρουργική 10
5.      Χειρουργική Ογκολογία 2
6.      Γράμμα στον Εκδότη 7
 
Είδος δημοσίευσης
 
7.      Πειραματικές εργασίες  7
8.      Κλινικές μελέτες  25
9.      Κλινικοεργαστηριακές μελέτες  7
10.  Περιγραφή περιπτώσεων 11
11.  Περιγραφή νέων χειρουργικών τεχνικών   8
12.  Ανασκοπήσεις  11
13.  Γράμμα στον Εκδότη- Σχολιασμός μελετών 7
 
 
 
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων
 
1ος σε : 27     35.5%
2ος σε : 6       7.89%
Άλλη θέση σε : 42   55.2%
Τελευταίος σε : 1 1.31%
 
Συντελεστής απήχησης
Συνολικός: 130,94
Μέσος Όρος: 1.722
 
Βιβλιογραφικές αναφορές
 
Από SCI Expanded: 369   [SCOPUS]
                                 761   [Google scholar]
Αυτοαναφορές: 30
                             
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI [αναφορες Scopus/ Google scholar]
 
1.      Bastounis EFilis KGeorgopoulos SBakoyannis CXeromeritis NPapalambros E. Selective use of the intensive care unit after elective infrarenal abdominal aortic aneurysm repair. Int. Angiol. 2003 Sep; 22(3): 308-16.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων                      602
Αναφορές                          15/17
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.014
 
2.      Georgopoulos SPikoulis EBacoyiannis CTsigris CFelekouras ELeppaniemi APapalambros EBastounis E. Combined abdominal aortic aneurysmectomy and other abdominal operations. Scand J Surg. 2004; 93(1):61-3.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Aναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων       61
Αναφορές              6/9
Συντ. απήχησης     1,283
 
3.      J. Griniatsos, Ι. Papaconstantinou, Ε. Felekouras, Ρ.Ο. Michail, C. Bakoyiannis, J. Bramis. The significance of perioperative anemia in patients with resectable gastrointesti­nal tract tumors. Journal of BUON 9:247-253, 2004.
 
Θεματολογία                     Χειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων                      -
Αναφορές                          2/3
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 0,741
 
4.      Georgopoulos SFilis KVourliotakis GBakoyannis C, Papapetrou AKlonaris CPapalambros EBastounis E. Lower extremity bypass procedures in diabetic patients with end-stage renal disease: is it worthwhile?   Nephron Clin Pract. 2005; 99(2): c37-41
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Aναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων       56
Αναφορές              11/20
Συντ. απήχησης     2,038
5.      Diamantis T, Tsigris C Kiriakopoulos A, Papalambros E, Bramis J, Michail PO, Felekouras E, Griniatsos J, Rosenberg T, Kalaxanis N, Giannopoulos A, Bakoyiannis C, Bastounis E.  Bile duct injuries following laparoscopic and open cholocystectomy: an 11-year single academic institute experience. Surg Today. 2005; 35(10): 841-5.  
 
Θεματολογία                     Χειρουργική
Μεθοδολογία                    Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων                      3637
Αναφορές                          33/57
Συντ. απήχησης                 Impact Factor  1,329
 
6.      E. Pikoulis, E. Felekouras, I. Papakonstantinou, M. Kontos,E. Prassas, I. Griniatsos, C. Bacoyiannis, P. Pappa, A. Papalois, C.Tsigris, A. Giannopoulos, E. Papalambros, J. Bramis, E. Bastounis.  A novel spleen-preserving laparoscopic technique using radiofrequency ablation in a porcine model. Surg Endosc. 2005 Oct; 19(10): 1329-32
 
Θεματολογία                     Χειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων                      8
Αναφορές                          13/16
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 3.256
 
7.      Sigala F, Georgopoulos S, Langer S, Baunach C, Papalambros E, Sigalas K, Bramis J, Bakoyianis C, Bastounis E, Hepp W. Outcome of infrainguinal revascularization for critical limb ische­mia in diabetics with end stage renal disease. Vasa. 2006 Feb; 35(1): 15-20.
 
Θεματολογία: Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία  Αναδρομική κλινική  μελέτη [συνεργασία δύο κέντρων]
Αρ. Ατόμων       97
Αναφορές              17/25
Συντ. απήχησης           1,213
 
8.      Bakoyiannis C., Georgopoulos S., Tsekouras N., Klonaris C., Xiromeritis K., Bastounis E.  "Simultaneous venous gangrene in both lower and upper limb. A case report Int Angiol. 2006 Mar; 25(1): 90-2.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων                      1
Αναφορές                          2/2
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1,014
 
9.       Bakoyiannis C. N., Georgopoulos S E, Klonaris C N., Tsekouras N S, Felekouras E S, Pikoulis E A, Griniatsos J E, Papalambros E L, Bastounis E A. Surgical Treatment of Carotid Body Tumors without Embolization. A Ten-Year experience.  International Angiology 2006; 25:40-5.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Aναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων       11
Αναφορές              15/26
Συντ. απήχησης     1,014
 
 
10.  Filis Κ., Kontos Μ., Pikoulis Ε., Bakoyannis Chr., Leppaniemi Α., Bastounis Ε. Expanding ulnar artery aneurysm presenting with signs of threatened rupture. Acta Chir Belg, 2006, 106, 101-103
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές              -/1
Συντ. απήχησης           0,408
 
11.  Bakoyiannis CN, Vourliotakis G, Georgopoulos SH, Klonaris CN, Skrapari IC, Papalambros EL., Bastounis EA.
Abdominal aortic aneurysm repair in patients with end-stage renal disease.
Acta Chir Belg. 2006 May-Jun; 106(3): 341-3. 
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Aναδρομική κλινική  μελέτη
Αρ. Ατόμων       11
Αναφορές  2/4
Συντ. απήχησης 0,44
 
12.   Bakoyiannis C N, Georgopoulos SH., Tsekouras N S, Klonaris CN., Skrapari I C., Papalambros EL, Bastounis E. Surgical Management of Extracranial Internal Carotid Aneurysms by Cervical Approach. ANZ J Surg. 2006 Jul; 76(7): 612-7.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία      Κλινική Μελέτη
Αρ. Ατόμων       20
Αναφορές  12/22
Συντ. απήχησης     1,118
 
13.   Leandros E, Alexakis N, Albanopoulos K, Dardamanis D, Karagiorga M, Gomatos I, Papadopoulos S, Bacoyiannis C, Bramis J. Hand-assisted Laparoscopic Surgery with a Pfannenstiel Incision in beta-Thalassemia Patients: Initial Experience. World J Surg. 2006 Jul; 30(7): 1216-20
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία   Aναδρομική κλινική μελέτη προοπτικά σχεδιασμένη
Αρ. Ατόμων       7
Αναφορές  4/6
Συντ. απήχησης 2,523
 
14.  Sakorafas GH, Tsolakides G, Grigoriades K, Bakoyiannis CN, Peros G. Colonic mucormycosis: An exceptionally rare cause of massive lower gastrointestinal bleeding. Dig Liver Dis. 2006 Aug;38(8):616-7
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές  4
Συντ. απήχησης 2,719
 
15.   Filis C., Arco R., Bakoyiannis C., Georgopoulos S., Bramis J., Bastounis E. Spontaneous arterial recanalization with MRA Documentation: Report of a case.  Surgery Today 36:923-926, 2006
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές
Συντ. απήχησης 1,224
 
16.  Papaconstantinou IKontos MPrassas EKaravokyros JBakoyiannis CPikoulis ESafioleas MGiannopoulos ABastounis EFelekouras E. Radio frequency ablation (RFA)-assisted pericystectomy for hepatic echinococcosis: an alternative technique. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2006 Oct;16(5):338
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή τεχνικής
Αρ. Ατόμων    3
Αναφορές  5/7
Συντ. απήχησης  0,938
 
17.  Kalaxanis N, Pikoulis E, Papaconstantinou I. ,Tzogios I. ,Gougoudi E., Prassas E. ,Bakoyiannis C. ,Griniatsos J. ,Bastounis E.  Preservation of existing colostomy in colon reoperations. How to do it. Zentralblatt for Chirurgie, 2007; 132: 151-154
 
Θεματολογία:     Xειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές
Συντ. απήχησης 1,048
 
18.  Klonaris C, Bakoyannis C, A. Katsargyris, S. Georgopoulos, O. Michail, A. Papapetrou, E. Bastounis. Renal Artery Aneurysm Endovascular repair. International Angiology 2007;26:189-92
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές  3/3
Συντ. απήχησης 1,014
 
19.  Chris N. Bakoyiannis, Sotirios E. Georgopoulos, Nikolaos S. Tsekouras, Chris N. Klonaris, Ioanna C. Skrapari, Emmanuel Pikoulis, Ari K. Leppaniemi, Efstathios Papalambros, Elias E. Bastounis. Simultaneous Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm and Bilateral Aneurysms of Internal Iliac Artery. Acta Chir Belg. 2006 Nov-Dec; 106(6):675-8.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική κλινική  Μελέτη
Αρ. Ατόμων       13
Αναφορές  1/1
Συντ. απήχησης 0,408
 
20.  Evangelos Felekouras, Evangelos Prassas, M. Kontos, J. Papaconstantinou, E. Pikoulis, A. Giannopoulos, C. Tsigris, M. Tzivras, C. Bakogiannis, M. Safioleas, E. Papalambros, E. Bastounis.  Liver Tissue Dissection: Ultrasonic or RFA Energy? World J Surg. 2006 Dec; 30(12):2210-6.
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία     Προοπτικά σχεδιασμένη  Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    36
Αναφορές  14/22
Συντ. απήχησης  2,523
 
21.  Klonaris C, Georgopoulos S, Katsargyris A, Tsekouras N, Bakoyiannis C, Giannopoulos A, Bastounis E.  Changing patterns in the etiology of acute ischemia. Int Angiol. 2007 Mar; 26(1):49-52.
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία      Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    174
Αναφορές  -/16
Συντ. απήχησης  1,014
 
22.  Nicolas Tsavaris, Christos Cosmas, Helias Skopelitis, Nikitas Papadoniou, Aristidis Polyzos, George Zografos, Efstathios Adoniou, John Gliniatsos, Evangelos Felekouras, Michalis Zaxarakis, Franchesca Sigala, Christos Bacoyiannis, George Papastratis, Efstathios Papalambros. Seuuential Administration of 5-Fluorouracil (5FU)/ Leucovorin (LV) Followed by Irinotecan (CPT-11) ar Relapse versus CPT-11 Followed by 5-FU/LV in Advanced Colorectal Carcinoma Chemotherapy. 2007;53(4):282-91
 
Θεματολογία     Xειρουργική Ογκολογία
Μεθοδολογία    Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    120
Αναφορές  8/16
Συντ. απήχησης  1,816
 
23.  John Griniatsos, Othon P. Michail, Stamatios Theocharis, Antonios Arvelakis, Ioannis Papaconstantinou, Evangelos Felekouras, Emmanouel Pikoulis, Ioannis Karavokyros, Chris Bakoyiannis, George Marinos, John Bramis, Panayiotis O. Michail.  Circadian variation in the expression of G1 phase cyclins D1 and E and the CDK inhibitor proteins p16 and p21 in human bowel mucosa. World J Gastroenterol. 2006 Apr 7;12(13):2109-14
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία     Προοπτική  κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων       20
Αναφορές              12/13
Συντ. απήχησης     2,787
 
24.  Papalambros E, Sigala F, Gergopoulos S, Paraskevas K. I, Andreadou I, Menenakos X, Sigalas P, Papalambros A, Vourliotakis G, Giannopoulos A, Bakoyiannis C, Bastounis E.   Malondialdeyde as an indicator of oxidative stress during abdominal aortic aneurysm repair. Angiology 2007 58: 477-482
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία     Προοπτική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    53
Αναφορές              21/29
Συντ. απήχησης   2,931
 
25.  Ioanna Skrapari, Nicholas Tentolouris, Despoina Perrea, Christos Bakoyiannis, Athanasia Papazafiropoulou, Nicholas Katsilambros.  Baroreflex sensitivity in obesity: relationship with cardiac autonomic nervous system activity Obesity,  vol.15 No 7 2007
 
Θεματολογία:     Φυσιολογία
Μεθοδολογία     Συγκριτική κλινική μελέτη (cross sectional)
Αρ. Ατόμων       60
Αναφορές              56/72
Συντ. απήχησης  3,614
 
26.  Vania Stafyla, Nikolaos Kotsifopoulos, Kyriakos Grigoriadis, C. N. Bakoyiannis, George Peros, George H. Sakorafas.  Myoid Hamartoma of the Breast. A case report and review of the Literature.  Breast J. 2007 Jan-Feb; 13(1):85-7. Review.
 
Θεματολογία:      Χειρουργική
Μεθοδολογία      Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές              13/19
Συντ. απήχησης    1,92
 
27.  Chris N. Bakoyiannis, Sotiris E. Georgopoulos, Nikolaos S. Tsekouras, Chris N. Klonaris,  Efstathios L. Papalambros, Elias A. Bastounis.  Fungal Infection of Aortoiliac Endograft. A Case Report and Review of the Literature. Ann Vasc Surg. 2007 Mar-Apr;21(2):228-31
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές              17/24
Συντ. απήχησης 1,029
 
28.   E. Bastounis, C. Bakoyiannis, C. Cagiannos, C. Klonaris,C. Filis, E.E. Bastouni and S. Georgopoulos.  A Short Incision for Carotid Endarterectomy Results in Decreased Morbidity.  Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007 Feb 28
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική προοπτικά σχεδιασμένη κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    1048
Αναφορές              8/11
Συντ. απήχησης  2,912
 
29.  Chris N Bakoyiannis, Catherine Cagiannos, Sergej  Wasilljew, Laslo  Pinter, Ralf Kolvenbach. Totally laparoscopic aortohepatic bypass for aortic debranching during endovascular thoracoabdominal aneurysm repair.
 Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007 Aug; 34(2):173-5.
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή τεχνικής
Αρ. Ατόμων    1
Αναφορές  14/15
Συντ. απήχησης  2,912
 
30.   Laszlo Pinter, Catherine Cagiannos, Chris Bakoyiannis, Ralf Kolvenbach. Hybrid treatment of common carotid artery occlusion with ring-stripper endarterectomy plus stenting J Vasc Surg. 2007 Jul;46(1):135-9
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία      Περιγραφή τεχνικής
Αρ. Ατόμων    1
Αναφορές  7/11
Συντ. απήχησης  3,851
 
31.   Laszlo Pinter, Catherine CagiannosZoltan Rusza Chris Bakoyiannis, Ralf Kolvenbach. Report on initial experience with transradial access for carotid artery stenting J Vasc Surg. 2007 Jun;45(6):1136-41
 
Θεματολογία:     Αγγειοxειρουργική
Μεθοδολογία     Προοπτικά σχεδιασμένη αναδρομική μελέτη
Αρ. Ατόμων    20
Αναφορές              25/40
Συντ. απήχησης  3,851
 
32.   Chris Bakoyiannis, Catherine Cagiannos, Sergej Wassiljew, Laszlo Pinter, Ralf Kolvenbach. Laparoscopic assisted Hybrid Technique for Renal revascularization using an endovascular graft. Report of 3 cases. Vascular. 2007 May-Jun; 15 (3):154-7.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή τεχνικής
Αρ. Ατόμων       3
Αναφορές              9/10
Συντ. απήχησης 0,795
 
33.  Bakoyiannis C, Cagiannos C, Wasilljew S, Puerschel A, Pinter L, Kolvenbach R. Laparoscopic hybrid techniques for ectopic or accessory renal arteries debranching in complex endovascular aneurysm repair. J Cardiovasc Surg (Torino).  2008 Feb; 49(1):67-71.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή τεχνικής
Αρ. Ατόμων       3
Αναφορές              7/10
Συντ. απήχησης 1,632
 
34.  Bakoyiannis C N, Tsekouras N, Georgopoulos S, Tsigris C, Filis K,
Skrapari I,  Bastounis E. Can the diameter of endoluminal shunt influence the risk of
      hyperperfusion syndrome after carotid endarterectomy? Int Angiol. 2008
      Jun; 27(3):260-5.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Προοπτική μελέτη
Αρ. Ατόμων       156
Αναφορές              2/5
Συντ. απήχησης  1,014
 
35.  Bakoyiannis CN, Tsekouras NS, Economopoulos KP, Bastounis EA. A hybrid
approach using a composite endovascular and open graft procedure for a
symptomatic common femoral aneurysm extending well above the inguinal ligament. J Vasc Surg. 2008 Aug;48(2):461-4. Pub Med PMID: 18644489.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή Χειρουργικής τεχνικής
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές              2/3
Συντ. απήχησης   3,851
 
36. Manolakou P, Angelopoulou R, Bakoyiannis C, Bastounis E. The effects of
endogenous and exogenous androgens on cardiovascular disease risk factors and
progression. Reprod Biol Endocrinol. 2009 May 12;7: 44. Review
 
Θεματολογία:     Παθολογία-Φυσιολογία
Μεθοδολογία    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων     -
Αναφορές              10/31
Συντ. απήχησης 2,147
 
37. Manolakou P, Angelopoulou R, Bakoyiannis C, Psathas E, Bastounis E, Kavantzas N, Patsouris E. Cellular proliferation in complicated versus uncomplicated
atherosclerotic lesions: total cell population, foam cells and newly formed
microvessels. Tissue Cell. 2009 Dec;41(6):408-13.
 
Θεματολογία:     Βασική έρευνα-Φυσιολογία Αγγείων
Μεθοδολογία     Κλινικοεργαστηριακή μελέτη
Αρ. Ατόμων       10
Αναφορές              4/6
Συντ. απήχησης   1,528
38. Bakoyiannis C, Kalles V, Economopoulos K, Georgopoulos S, Tsigris C,
Papalambros E. Hybrid procedures in the treatment of thoracoabdominal aortic
aneurysms: a systematic review. J Endovasc Ther. 2009 Aug;16(4):443-50. Review.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Review
Αρ. Ατόμων       -
Αναφορές              28/42
Συντ. απήχησης 3,59
39. Bakoyiannis CN, Tsekouras N, Matthaiou A, Georgopoulos SE, Economopoulos KP, Tsigris C, Bastounis E. Guided remote endarterectomy for superficial femoral
artery occlusions: a technical note. Int Angiol. 2009 Oct;28(5):380-4.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Προοπτικά σχεδιασμένη αναδρομική μελέτη
Αρ. Ατόμων     12
Αναφορές              -/3
Συντ. απήχησης 1,014
 
40. Bakoyiannis CN, Economopoulos KP, Kalles VC, Papalambros E. Concurrent versus two-stage hybrid procedures in the treatment of thoracoabdominal aortic
aneurysms. J Endovasc Ther. 2009 Dec;16(6):757-9;
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Γράμμα στον εκδότη
Αρ. Ατόμων       -
Αναφορές
Συντ. απήχησης 3,59
 
41. Bakoyiannis CN, Tsekouras NS, Georgopoulos SE, Skrapari IC, Economopoulos KP, Tsigris C, Bastounis EA. Minilaparotomy abdominal aortic aneurysm repair in the era of minimally invasive vascular surgery: preliminary results. ANZ J Surg. 2009 Nov;79(11):829-35.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Kλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων    37
Αναφορές  1/1
Συντ. απήχησης  1,388
 
42. Pikoulis E, Rhee P, Nishibe T, Koronarchis D, Leppäniemi A, Karavokyros I,
Burris D, Bakoyiannis C, Fishback N, Wherry D, Rich N. Vein patch angioplasty
with non-penetrating titanium clips. Comparison to standard suture technique.
Acta Chir Belg. 2009 Nov-Dec;109(6):756-9.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων     6
Αναφορές  1/1
Συντ. απήχησης 0,44
 
43. Bakoyiannis C, Economopoulos KP, Georgopoulos S, Psathas E, Kazefa M, Tsigris C, Bastounis E, Papalambros E. Transradial access for carotid artery stenting: a single-center experience. Int Angiol. 2010 Feb;29(1):41-6. Review
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική Κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων       9
Αναφορές              7/13
Συντ. απήχησης 1,014
 
44. Bakoyiannis CN, Economopoulos KP, Georgopoulos S, Klonaris C, Shialarou M, Kafeza M, Papalambros E. Fenestrated and branched endografts for the treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms: a systematic review. J Endovasc Ther. 2010
Apr;17(2):201-9. Review.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων       -
Αναφορές              52/59
Συντ. απήχησης 3,59
45. Bakoyiannis C, Economopoulos KP, Georgopoulos S, Bastounis E, Papalambros E. Carotid endarterectomy versus carotid angioplasty with or without stenting for treatment of carotid artery stenosis: an updated meta-analysis of randomised
controlled trials. Int Angiol. 2010 Jun;29(3):205-15. Review.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων       -
Αναφορές              8/10
Συντ. απήχησης 1,014
 
46. Bakoyiannis CN, Economopoulos KP, Kafeza M, Papalambros E. Commentary: Higher paraplegia/paraparesis and technical success rates of concurrent hybrid
procedures in the treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms. J Endovasc
Ther. 2010 Oct;17(5):609-11
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Επιστολή
Αρ. Ατόμων       -
Αναφορές
Συντ. απήχησης 3,59
 
47. Katsargyris A, Tsiodras S, Theocharis S, Giaginis K, Vasileiou I, Bakoyiannis
C, Georgopoulos S, Bastounis E, Klonaris C. Toll-like receptor 4 immunohistochemical expression is enhanced in macrophages of symptomatic carotid
atherosclerotic plaques. Cerebrovasc Dis. 2011;31(1):29-36.
 
Θεματολογία:     Φυσιολογία Αγγείων
Μεθοδολογία     Κλινικοεργαστηριακή μελέτη
Αρ. Ατόμων       157
Αναφορές  10/12
Συντ. Απήχησης 3,698
 
48. Georgopoulos S, Felekouras E, Markatis F, Karles D, Klonaris C, Bakoyiannis C, Pikoulis E, Bastounis E, Papalambros E. Retroperitoneal tumor invasion of the
inferior vena cava. A single-centre experience in tumor thrombectomy. Acta
Biomed. 2010 Dec;81(3):185-8.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική κλινική Μελέτη
Αρ. Ατόμων       11
Αναφορές
Συντ. Απήχησης
 
49. Bakoyiannis CN, Tsekouras NS, Georgopoulos S, Klonaris C, Bastounis EE, Filis  K, Papalambros E, Bastounis E. ICU transfer after elective abdominal aortic
aneurysm repair can be succesfully reduced with a modified protocol. A fourteen
year experience from a University Hospital. Int Angiol. 2011 Feb;30(1):43-51.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική Κλινική Μελέτη
Αρ. Ατόμων     1152
Αναφορές
Συντ. Απήχησης 1,014
 
50. Tsekouras NS, Katsargyris A, Skrapari I, Bastounis EE, Georgopoulos S,
Klonaris C, Bakoyiannis C, Bastounis EA. The role of carotid plaque echogenicity
in baroreflex sensitivity. J Vasc Surg. 2011 Jul; 54(1):93-9. Epub 2011 Mar 31.
 
Θεματολογία:     Φυσιολογία Αγγείων
Μεθοδολογία     Κλινικοεργαστηριακή μελέτη
Αρ. Ατόμων       45
Αναφορές              6/7
Συντ. Απήχησης 2,98
 
51. Bakoyiannis CN, Kafeza M, Economopoulos KP, Tsekouras N, Georgopoulos S, Papalambros E. Manual high-dose regional intraoperative thrombolysis of lower
extremity emboli after open repair of a ruptured abdominal aortic aneurysm. Ann
Vasc Surg. 2011 Oct;  25 (7):981.e13-6.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Περιγραφή Χειρουργικής τεχνικής
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. Απήχησης 1,029
 
52. Bakoyiannis C, Psathas E, Tsekouras N, Kafeza M, Georgopoulos S, Bastounis E, Papalambros E. Elective bypass surgery for chronic mesenteric ischemic disease:
report of 3 cases and review of the literature. Int Angiol. 2011Aug;30(4):388-92. Review.
 
Θεματολογία:     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία     Αναδρομική μελέτη-Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων       3
Αναφορές              1/1
Συντ. Απήχησης 1,014
 
53. Tsekouras NS, Katsargyris A, Skrapari I, Bastounis EE, Georgopoulos S,
Klonaris C, Bakoyiannis C, Tsekouras E. Alterations of baroreflex sensitivity
after carotid endarterectomy according to the preoperative carotid plaque
echogenicity. J Vasc Surg. 2012 Oct
 
Θεματολογία:    Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία    Κλινικοεργαστηριακή προοπτική μελέτη
Αρ. Ατόμων       51
Αναφορές
Συντ. Απήχησης 2,98
 
54. Superior mesenteric artery dissection after extracorporeal shockwave lithotripsy.
Bakoyiannis C, Anastasiou I, Koutsoumpelis A, Fragiadis E, Felesaki E, Kafeza M, Georgopoulos S, Tsigris C.
Case Rep Vasc Med. 2012;2012:168046.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Περιγραφή περίπτωσης
Αρ. Ατόμων 1
Αναφορές
Συντ. απήχησης
 
 
55. Postoperative cardiac damage after standardized carotid endarterectomy procedures in low- and high-risk patients. Galyfos G, Sigala F, Tsioufis K, Bakoyiannis C, Lagoudiannakis E, Manouras A, Zografos G, Filis K. Ann Vasc Surg. 2013 May;27(4):433-40.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων
Αναφορές              10/16
Συντ. απήχησης                 1.029
 
 
 
56. The effect of revascularization procedures on healing of mixed arterial and venous leg ulcers. Georgopoulos S, Kouvelos GN, Koutsoumpelis A, Bakoyiannis C, Lymperi M, Klonaris C, Tsigris C. Int Angiol. 2013 Aug;32(4):368-74.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Αναδρομική κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων                      20
Αναφορές                          2/7
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.014
 
57. An overview of laparoscopic techniques in abdominal aortic aneurysm repair.
Economopoulos KP, Martinou E, Hakimian S, Schizas D, Georgopoulos S, Tsigris C, Bakoyiannis CN. J Vasc Surg. 2013 Aug;58(2):512-20. Review.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων
Αναφορές              -/5
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 2,98
 
58. Novel biomarkers of abdominal aortic aneurysm disease: identifying gaps and dispelling misperceptions. Moris D, Mantonakis E, Avgerinos E, Makris M, Bakoyiannis C, Pikoulis E, Georgopoulos S. Biomed Res Int. 2014 May 20. Review.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων
Αναφορές                          5/6
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.579
 
59. Concept of the aortic aneurysm repair-related surgical stress: a review of the literature. Moris DN, Kontos MI, Mantonakis EI, Athanasiou AK, Spartalis ED, Bakoyiannis CN, Chrousos GP, Georgopoulos SE. Int J Clin Exp Med. 2014 Sep 15;7(9):2402-12. e  Collection 2014. Review.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων                      602
Αναφορές                          2/2
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1,422
 
60. e Comment. Current debates on late conversion after endovascular aneurysm repair: a step-by step discussion. Bakoyiannis C, Moris D, Georgopoulos S. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Oct;19(4):626.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Σχολιασμός μελέτης
Αρ. Ατόμων                      90
Αναφορές                          -/1
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.014
 
61. e Comment. Persistent type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair: why and when to intervene? Moris D, Bakoyiannis C, Georgopoulos S. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Jan;20(1):134.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Σχολιασμός μελέτης
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1,155
 
62.  Homocysteine as a risk factor of restenosis after carotid endarterectomy. Bakoyiannis C, Karaolanis G, Moris D, Palla V, Skrapari I, Bastounis E, Georgopoulos S. Int Angiol. 2015 Apr;34(2):166-71. Epub 2014 Nov 14
 
Θεματολογία                     Φυσιολογία των αγγείων-Βασική έρευνα
Μεθοδολογία                    Κλινικοεργαστηριακή Μελέτη
Αρ. Ατόμων                      90
Αναφορές                          -/1
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.014
 
63. Oxidative Stress and Total Antioxidant Status During Internal Carotid Artery Clamping with or without Shunting: An Experimental Pilot Study. Papapetrou A, Moris D, Patelis N, Kouvelos GN, Bakogiannis C, Klonaris C, Georgopoulos S. Med Sci Monit Basic Res. 2015 Sep 22;21:200-5.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων                      40
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 1,433
 
64. Postprandial lower limb pain: An unusual presentation of visceral arteries occlusion.
Patelis N, Papoutsis K, Liakopoulos D, Koutsoumpelis A, Bakogiannis C, Georgopoulos S. Vascular. 2015 Jun;23(3):316-8.. Epub 2014 Jul 23.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Περιγραφή περίπτωσης
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.0
 
65. Current Debates on the Treatment of Carotid Stenosis in Both Symptomatic and Asymptomatic Patients: A Reappraisal. Moris D, Bakoyiannis C, Kakkos S. Angiology. 2016 May 25.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Επιστολή
Αρ. Ατόμων
Αναφορές              1/1
Συντ. απήχησης                 2,931
 
66. Dabigatran in the Treatment of Warfarin-Induced Skin Necrosis: A New Hope. Bakoyiannis C, Karaolanis G, Patelis N, Maskanakis A, Tsaples G, Klonaris C, Georgopoulos S, Liakakos T. Case Rep Dermatol Med. 2016. Epub 2016 Mar 27.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Παρουσίαση περίπτωσης
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact factor:
 
67. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) as a Biomarker. Does It Apply in Abdominal Aortic Aneurysms? A Review of Literature. Karaolanis G, Moris D, Palla VV, Karanikola E, Bakoyiannis C, Georgopoulos S. Indian J Surg. 2015 Dec;77(Suppl 3):1313-7. Epub 2014 May 16. Review.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 0,273
 
68. Thoracic Aorta Aneurysm Repair in a patient with a Solitary Kidney: Hybrid Surgery as a Bailout Procedure. Bakoyiannis C. Moris D, Karaolanis G, Patelis N, Schizas D, Georgopoulos S, Liakakos T. Front Surg.2016 Nov 10;3: 62. E Collection 2016
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Παρουσίαση περίπτωσης
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor:
 
69. Reply to effect of CYP2C19*2 and *3 on clinical outcome in ischemic stroke patients treated with Clopidogrel. Moris D, Bakoyiannis C, Karaolanis G, Georgopoulos S. J Neurol Sci. 2017 Jan 15;372:464
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Επιστολή
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 2.126
 
70. Evaluation of cerebrovascular reserve capacity in symptomatic and asymptomatic internal carotid stenosis with transcranial Doppler. Douvas I, Moris D, Karaolanis G, Bakoyiannis C, Georgopoulos S. Psysiol Res. 2016 Dec 13;65(6):917-925
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.643
 
 
 
71. Filis KA, Galyfos G, Sigala F, Tsioufis K, Tsagos I, Karantzikos G, Bakoyiannis C, Zografos G. Proximal Aortic Neck Progression: Before and After Abdominal Aortic Aneurysm Treatment. Front Surg. 2017 May 4;4:23.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπιση
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor:
 
72. Petrou A, Constantinidou A, Kontos M, Papalampros A, Moris D, Bakoyiannis C, Neofytou K, Kourounis G, Felekouras E. Comprehensive Surgical Treatment as the Mainstay of Management in Retroperitoneal Sarcomas: Retrospective Study from Two Non-sarcoma Specialist Centers. Anticancer Res. 2017 Apr;37(4):2025-2031.
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 2.04
 
73. Moris D, Bakoyiannis C, Avgerinos E. Letter by Moris et al Regarding Article, "Ticagrelor in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack in Asian Patients: From the SOCRATES Trial (Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated With Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes)". Stroke. 2017 Apr;48(4):e110.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Επιστολή
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 5.46
 
74. Moris D, Theocharis S, Davakis S, Patelis N, Agrogiannis G, Vlachos IS, Spartalis E, Athanasiou A, Bakoyiannis C, Perrea DN, Georgopoulos S. Serum Calprotectin as a novel biomarker in abdominal aortic aneurysm pathogenesis and progression: Preliminary data from experimental model in rats. Curr Vasc Pharmacol. 2017 Feb 2.
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 2.37
75. Patelis N, Moris D, Schizas D, Damaskos C, Perrea D, Bakoyiannis C, Liakakos T, Georgopoulos S. Animal models in the research of Abdominal Aortic Aneurysms development. Physiol Res 2017; in press.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Πειραματική μελέτη
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor: 1.643
76. Karaolanis G, Moris D, Bakoyiannis C, Tsilimigras DI,  Palla VV,  Spartalis E, Schizas D, Georgopoulos S. A Critical Reappraisal of the Treatment Modalities of Normal Appearing Thoracic Aorta Mural Thrombi. Ann Transl Med 2017; in press.
 
Θεματολογία                     Αγγειοχειρουργική
Μεθοδολογία                    Ανασκόπιση
Αρ. Ατόμων
Αναφορές
Συντ. απήχησης                 Impact Factor:
 
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SCI
 
 1. Efstathios Papalambros, MD, FACS, John Griniatsos, MD, Vassiliki Syriou, MD, Dimitris Hasiotis, MD, Evangelos Felekouras, MD, Frangiska Sigala, MD, Margarita Anapliotou, MD, Christos Bakogiannis, MD, Elias Bastounis, MD, FACS.  A Hyperthyroid Patient with Ectopic Mediastinal Thyroid Goiter Affected by Graves Disease. The Endocrinologist 2005;15: 292-294
 
Θεματολογία:     Χειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων       1
Αναφορές
Συντ. απήχησης
 
 1. C. Klonaris, A. Katsargyris, G Vourliotakis, S. Georgopoulos, N. Liasis, C. Bakoyiannis, A. Giannopoulos.  Acute upper extremity ischemia due to hematoma compression after physiotherapy, Chirurgia 2006; 19:275-7
 
 
Θεματολογία  Αγγειoχειρουργική
Μεθοδολογία    Περιγραφή περιπτώσεως
Αρ. Ατόμων    1
Αναφορές
Συντ. απήχησης
 
 1. C. Bakoyiannis, V. Kalles, S. Georgopoulos, M. Kafeza, E. Papalambros Treatment of Thoracoabdominal Aortic Aneurysms with the use of Hybrid Techniques. Systematic Review  Hellenic journal of Surgery 2009, 81:6
 
Θεματολογία     Αγγειoχειρουργική
Μεθοδολογία    Ανασκόπηση
Αρ. ατόμων-
Αναφορές
Συντ. απήχησης
 
 
Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 
 
Σύνολον:  1. Ήδη δημοσιευθέντα: 1
 
                  2. Δεκτά προς δημοσίευση:
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 
1.      Xeromeritis N, Filis K, Pappas S., Sigala F., Bakoyiannis C., Papalambros E., Bastounis. Surgical Treatment for vertebrovascular insufficiency and upper extremity ischemia due to subclavian artery occlusion (European Chapter of the International Union of Angiology 26-30 May 1999 Rhodes-Greece, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Editor E. A. Bastounis)
 
Δ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
Συνολικός αριθμός: 25
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων
1ος ή μόνος σε : 7
2ος σε :     2
Τελευταίος σε :
Άλλη θέση σε : 16
Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
 
Σύμφωνα με το υποβληθέν βιογραφικό του σημείωμα, ο υποψήφιος διαθέτει τις παρακάτω ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (εξαιρουμένων των περιλήψεων ανακοινώσεων του σε διεθνή συνέδρια).
 
Αριθμός 76      ΙF 130.94 (Μ.Ο.  1,722)  
Βιβλιογρ. Αναφορές   : 369   [SCOPUS]
          761   [Google scholar]
 
 
·         Πλήρη άρθρα σε περιοδικά του SCI: 65
·         Επιστολές σε εκδότη περιοδικά του SCI:7
·         Πλήρη άρθρα σε περιοδικά εκτός SCI: 3
·         Κεφάλαια σε βιβλία ή πρακτικά. συνεδρίων: 1
            Σύνολο: 76
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
Ήδη δημοσιευθείσες: 3
Είδος δημοσίευσης
 
14.  Πειραματικές εργασίες 1
15.  Κλινικές μελέτες 1
16.  Κλινικοεργαστηριακές μελέτες
17.  Περιγραφή περιπτώσεων
18.  Πολυκεντρικές μελέτες
19.  Ανασκοπήσεις 1
20.  Επιστολές προς τον εκδότη
21.  Άλλου τύπου
 
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων
1ος σε : 1
2ος σε :1
Τελευταίος σε :
Άλλη θέση σε : 1
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
 1.  Γ. Ζαββός, Ι. Κακίσης, Κ. Κωνσταντινίδης, Ι. Μπόκος, Σ. Κυριακίδης, Σ. Γαρμπής, Φ. Σιγάλα, Χ. Μπακογιάννης, Α. Κωστάκης Η χρήση του φυσικού ουρητήρα του λήπτη στην αποκατάσταση των ουρολογικών επιπλοκών της νεφρικής μεταμόσχευσης. Ελληνική Νεφρολογία 1998  10(4)  545-551.
2.      Χ. Μπακογιάννης, Σ. Γεωργόπουλος, Η. Μπαστούνης Καρωτιδική Ενδαρτηρεκτομή με τοποθέτηση shunt και χρήση φλεβικού εμβαλώματος. Ανασκόπηση της κλασσικής τεχνικής και περιγραφή τεχνικών θέσεων με βάση την εμπειρία μας σε 850 ενδαρτηρεκτομές. Ελληνική Χειρουργική, Δεκέμβριος 2005, 77 (6) 869-874
3.      Δ. Μώρης, Χ. Μπακογιάννης, Ε. Ντούση, Π. Τσακιρόπουλος, Ν. Τσακιρόπουλος, Χ. Τσιγκρής, Δ. Περρέα, Σ. Γεωργόπουλος.  Νέο πρωτόκολλο δημιουργίας και μελέτης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με έγχυση παγκρεατικής ελαστάσης σε επίμυες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2015, 32(5):636-644
 
 
 
 
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 
Σύνολον:  18.
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων
1ος σε :9
2ος σε : 4
Τελευταίος σε :
Άλλη θέση σε :5
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  (18)
 
1.                  Α. Κυριακόπουλος, Δ. Κορωνάρχης, Α. Μελά, Ι. Ζιούνας, Χ. Μπακογιάννης, Χ. Δελής, Π. Καραμανάκος, Ι. Μπράμης, Η. Μπαστούνης.    Διάγνωση και θεραπεία της οξείας εντερικής απόφραξης του παχέος εντέρου από καρκίνο. (Εξελίξεις στη Χειρουργική  1998, Τόμος 1, Εκδόσεις Σύνεδρον, 1998, Αθήνα)
2.                  Κακώσεις του Θώρακα  Π. ΜΙΧΑΗΛ.  Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2002. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των κακώσεων της θωρακικής αορτής και των κλάδων της ( Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης)
3.                  Βουρλιωτάκης Γ., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Μπακογιάννης Χ., Παπαπέτρου Α.,  Χρυσοστομίδης Γ., Γεωργόπουλος Σ., Μπαστούνης Η.  Συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας (Κλινικά Χρονικά, Τόμος 25-1,2002)
4.                  Μπακογιάννης Χ., Βουρλιωτάκης Γ., Παπαπέτρου Α.,  Χρυσοστομίδης Γ., Γεωργόπουλος Σ.,  Ξηρομερίτης Ν.,  Μπαστούνης Η. Ανατομικές παραλλαγές των μειζόνων φλεβικών στελεχών και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 74, τεύχος 6-Ι, 23ο Διεθνές Χειρουργικό Forum, 2002, Αθήνα)
5.                  Κλωνάρης Χ.1, Βουρλιωτάκης Γ.1, Παπαπέτρου Α.1, Μπακογιάννης Χ.1, Γεωργόπουλος Σ.1, Παπαλάμπρος Ε.1, Μπαστούνης Η.1, Τσινάρη Κ.2, Ρόζεμπεργκ Β.2, Νούτσου Χ.2, Λαμπαδαρίου Α.2, Θωμόπουλος Γ.3, Παυλέας Ι.3, Καραφουλίδου Α.4, Τσουκαλά Α.4   Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της θωρακοκοιλιακής μοίρας της αορτής – Πρώιμη εμπειρία ((Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 74, τεύχος 6-Ι, 23ο Διεθνές Χειρουργικό Forum, 2002, Αθήνα)
6.                  Αγγειακό τραύμα  Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης, Η. Μπαστούνης Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ  ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ , Κ. Μπαχτής, Ε. Πικουλής (εκδότες), ΚΕΚ ΚΑΤ, 2005
7.                  Επείγοντα αγγειοχειρουργικά προβλήματα Χ. Μπακογιάννης,  Σ. Γεωργόπουλος, , Η. Μπαστούνης  Συνοπτικός Οδηγός Επείγουσας Ιατρικής, Εμμ. Παυλάκης, Εμμ Πικουλής [εκδότες], ΚΕΚ Νοσοκομείου Λαϊκό, 2005
 
8.                   Οι Αγγειοχειρουργοί στον 21ο αιώνα. Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της εκπαίδευσης στην Αγγειοχειρουργική; Η. Μπαστούνης, Σ. Γεωργόπουλος, Χ. Μπακογιάννης. « Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική» Δημήτρης-Σόλων  Γ. Γεωργόπουλος- Δημήτρης- Ρίτος Ν. Σταράμος (Επιμέλεια έκδοσης) Αθήνα 2006
 
9.                  «Χειρουργική» σύγγραμμα των μελών ΔΕΠ της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Η Μπαστούνης (εκδότης). (Εκδόσεις Λίτσας 2008).  Συγγραφή 6 κεφαλαίων
 
·         Οξεία ισχαιμία άκρων, Κεφ.15.1.2, σελ 1564-1585
·         Το Διαβητικό πόδι, Κεφ.15.1.3, σελ 1586-1591
·         Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια των κλάδων του αορτικού τόξου, Κεφ. 15.1.8, σελ. 1628-1633
·         Λαπαροσκοπική Αγγειοχειρουργική, Κεφ. 15.1.11.2, σελ.1715-1720
·         Υβριδικές Τεχνικές, Κεφ. 15.1.11.3, σελ. 1721-1725
·   Όγκοι καρωτιδικού σωματίου, Κεφ.15.1.12.1, σελ. 1726-1730
10. Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική John L. Cameron (μετάφραση)- επιμέλεια Ε. Παπαλάμπρος.  Αγγειακό σύστημα σελ. 1195. Εκδόσεις Πασχαλίδης
 
11.  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» Από το Διδακτικό κ Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα. Συντονισμός έκδοσης Π. Παπαλάμπρος- Εκδόσεις Πασχαλίδης 2012. Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια. Κεφ. 48. Σελ. 811-828
 
12. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», ΔΕΠ Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφή 2 κεφαλαίων στο μονότομο σύγγραμμα ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 2014
Οξεία ισχαιμία άκρων 15.1.2
Το διαβητικό πόδι 15.1.3
 
Γ.  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
Συνολικός Αριθμός:  53
 
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων
 
1ος σε :  11
2ος σε :   7
Τελευταίος σε :
Άλλη θέση σε :  35

Copyright
Ⓒ 2020 Μπακογιάννης Ν. Χρήστος. All rights reserved.

Αποποίηση
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο κυρίως για χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των συμβουλών ενός κατάλληλα καταρτισμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να θεωρείται ότι προσφέρουν ιατρική συμβουλή.